Pismo do Ministerstwa Zdrowia w sprawie "odmrożenia" POZ

 • Opublikowano: 04 Sierpień 2020
 • Przez : Janusz Chmielewski

W związku z docierającymi do Izby sygnałami od pacjentów i farmaceutów Częstochowska OIA wystosowała pismo do Ministra Zdrowia w sprawie utrudnień w dostępie do podstawowej opieki zdrowotnej, jakie spowodowała epidemia koronawirusa. Kopie pisma wysłane zostały do Prezesa NFZ oraz Rzecznika Praw Pacjentów. Treść pisma znajduje sięw załaczniku.

Ankieta na temat udzielania instruktażu obsługi inhalatorów przez farmaceutów

 • Opublikowano: 11 Lipiec 2020
 • Przez : Janusz Chmielewski

Przekazujemy Państwu odnośnik do kwestionariusza dotyczącego udzielania pacjentom instruktażu z obsługi tzw. inhalatorów kieszonkowych. Badanie stanowi podstawę pracy magisterskiej studentki w Zakładzie Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej WUM, a także posłuży do zaprojektowania interwencji szkoleniowej dla farmaceutów i pacjentów.

Nowy Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych

 • Opublikowano: 11 Lipiec 2020
 • Przez : Janusz Chmielewski

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa URPLWMiPB w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium RP stan na dzień 1 stycznia 2020 r. Dokument dostępny jest pod adresem: http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/DUM_MZ/2020/48/journal/6191

Przypominamy, że dokument elektroniczny ma taką samą wartość jak papierowy i może być przedstawiony inspektorom w czasie kontroli.

Ankieta dotycząca świadczenia usługi szczepień ochronnych w aptekach

 • Opublikowano: 11 Lipiec 2020
 • Przez : Janusz Chmielewski

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie przygotowała ankietę, któa ma zebrać opinie farmaceutów w kwestii wykonywania szczepień w aptekach ogólnodostępnych. Zachęcamy do udziału! Ankieta znajduje się pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcGU0OXdOFHFMDcBuieyv8McGFfuQm...

Nowelizacja zarządzenia Prezesa NFZ sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne

 • Opublikowano: 07 Lipiec 2020
 • Przez : Janusz Chmielewski

Na stronie centrali NFZ (https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarza...) opublikowane zostało zarządzenie Prezesa NFZ zmieniające zasady realizacji zaopatrzenia w wyroby medyczne. Zasadnicza zmiana polega na tym, że realizator zlecenia (sklep, apteka) nie musi zawierać odrębnych umów z poszczególnymi oddziałami NFZ, które poświadczały zlecenia.

Kolejny webinar Aptekarskiej Szkoły Zarządzania

 • Opublikowano: 02 Lipiec 2020
 • Przez : Janusz Chmielewski

Aptekarska Szkoła Zarządzania organizuje w najbliższy wtorek, tj. 7 lipca szkolenie we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie na 4 punkty twarde.
Temat szkolenia: "Opieka farmaceutyczna dla pacjentów stosujących leki wziewne"

Prelegent: prof. dr harb. Ewa Poleszak (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

Data: 7 lipca godz. 19:00

Link do rejestracji:

Komunikat NIA w sprawie implementacji dyrektywy antyfałszywkowej

 • Opublikowano: 29 Czerwiec 2020
 • Przez : Janusz Chmielewski

W związku ze zbliżającym się zakończeniem okresu przejściowego dotyczącego implementacji dyrektywy antyfałszywkowej, w celu zagwarantowania prawidłowego stosowania przepisów ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz zmniejszenia liczby alertów skutkujących brakiem możliwości wydania leków pacjentom, Naczelna Izba Aptekarska przypomina, że:
1) skanowaniu i weryfikacji oryginalności podlegają leki o kategoriach dostępności Rp, Rpz, Rpw i Lz(1).
2) skanowaniu, weryfikacji oraz wycofaniu identyfikatora (kodu) podlega każde opakowanie;

Suplement do dziesiątego wydania Farmakopei Europejskiej

 • Opublikowano: 24 Czerwiec 2020
 • Przez : Janusz Chmielewski

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych informuje o Suplemencie 10.2 do Farmakopei Europejskiej. Obowiązuje on kraje członkowskie UE od dnia 1 lipca 2020 r. Więcej informacji, w tym zawartość suplementu, znajduje sięw komunikacie na stronie Urzędu: http://urpl.gov.pl/pl/informacja-z-dnia-23-czerwca-2020-r-w-sprawie-zawa...

Strony