Zapytanie do Ministra Zdrowia

  • Opublikowano: 21 luty 2017
  • Przez : Janusz Chmielewski

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami kierujemy do Ministerstwa Zdrowia zapytanie dotyczące upływu terminu realizacji recept. Istnieje bowiem sprzeczność pomiędzy przyjętą jakiś czas temu interpretacją  (pismo NFZ/CF/DGL/2011/075/0531/10/22585/MSŁ skierowane do Dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich NFZ od Zastępcy Prezesa ds. Medycznych NFZ) a przepisami kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy ostatni dzień terminu przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, termin ten upływa dnia następnego. W załączeniu pełna treść pisma.

Szczególne uprawnienia kobiet w ciąży

  • Opublikowano: 20 luty 2017
  • Przez : Janusz Chmielewski

Ministerstwo Zdrowia przypomina, że kobiety w ciąży mają prawo do korzystania poza kolejnością z usług farmaceutycznych w aptekach. Wynika to z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Więcej szczegółów znajduje sie na stronie Ministerstwa Zdrowia: http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/szczegolne-uprawnienia-kobiet-w-ciazy-d...

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. ,,Międzykulturowa opieka medyczna wyzwaniem dla zespołu interdyscyplinarnego".

  • Opublikowano: 15 luty 2017
  • Przez : Janusz Chmielewski

W dniach 19-20 maja 2017 roku w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. ,,Międzykulturowa opieka medyczna wyzwaniem dla zespołu interdyscyplinarnego".

Aktualizacja danych w Portalu Świadczeniodawcy

  • Opublikowano: 14 luty 2017
  • Przez : Janusz Chmielewski

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o obowiązku aktualizacji danych apteki bądź punktu aptecznego w Portalu Świadczeniodawcy, a szczególnie o wprowadzaniu zmian personelu. W tym celu udostępniona została instrukcja wykonywania aktualizacji osób zatrudnionych (zamieszczona w załączniku).

Komunikat znajduje się pod adresem http://www.nfz-katowice.pl/news/72/dla-swiadczeniodawcy/komunikaty-dla-s...

Strony