Stanowisko krajowego konsultanta farmacji aptecznej w sprawie substytucji postaci leków o zmodyfikowanym uwalnianiu.

  • Opublikowano: 20 Październik 2021
  • Przez : Janusz Chmielewski

W załączeniu przekazujemy Państwu stanowisko dr n. farm. Bożeny Grimling, krajowego konsultanta w dziedzinie farmacji aptecznej na temat substytucji leków o zmodyfikowanym uwalnianiu. Stanowisko jest jednocześnie odpowiedzią na szczegółowe pytania, jakie do Konsultanta skierowała Naczelna Izba Aptekarska.

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie recept wystawianych przez farmaceutów

  • Opublikowano: 15 Październik 2021
  • Przez : Janusz Chmielewski

Przekazujemy Państwu stanowisko Ministerstwa Zdrowia odnoszące się do wystawiania recpet przez farmaceutów. Z treści pisma wynika, że farmaceuci są uprawnieni do wystawiania recept wyłącznie na produkty lecznicze o statusie Rp.. Uprawnienia nie obejmują leków o kategorii dostępności Rpw., Rpz., wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i leków recepturowych.

Webinarium "Receptura laryngologiczna"

  • Opublikowano: 04 Październik 2021
  • Przez : Janusz Chmielewski

Firma "Fagron" zaprasza na na rozpoczęcie nowego sezonu webinariów recepturowych Fagron.

W każdy pierwszy czwartek miesiąca - Receptura dla Lekarza Praktyka - zazwyczaj temat przedstawia lekarz. Zapraszamy zarówno lekarzy jak i farmaceutów.

W pozostałe czwartki - różne tematy recepturowe przedstawiają farmaceuci. Również tu zapraszamy zarówno lekarzy, jak i farmaceutów.

Punkty edukacyjne - przypomnienie

  • Opublikowano: 30 Wrzesień 2021
  • Przez : Janusz Chmielewski

Przypominamy Koleżankom i Kolegom, którym w tym roku kończy się okres edukacyjny, o obowiązku zgromadzenia 100 punktów. Osoby, które z przyczyn losowych nie mogą wypełnić teg oobowiązku powinny do końca roku złożyć prośbę o przedłużenie bieżącego okresu edukacyjnego. Wzór pisma można pobrać z naszej strony z zakładki DO POBRANIA. Uwaga! - przedłużenie okresu bieżącego nie przesuwa kolejnego okresu, lecz się na niego nakłada.

Strony