Odpowiedzi na pytania przesyłane do Izby

  • Opublikowano: 18 Wrzesień 2017
  • Przez : Janusz Chmielewski

Zakładka PRAWO -> PRAWNIK -> OPINIE PRAWNE została uzupełniona o odpowedzi na pytania i wątpliwości przesyłane do Izby i redakcji Gońca Aptekarskiego. Były one już publikowane na łąmach naszego czasopisma, teraz można się z nimi zapoznać także na stronie internetowej.

UWAGA!!! Dostęp do tych materiałów mają wyłącznie farmaceuci po wcześniejszym zalogowaniu.

Walne zebranie członków Częstochowskiego oddziału PTFarm

  • Opublikowano: 13 Wrzesień 2017
  • Przez : Janusz Chmielewski

Zarząd Częstochowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego zaprasza na Walne Zebranie Członków Oddziału, które odbędzie się w dniu 13 września 2017 r. (środa) o godz. 17.00 w siedzibie Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, przy ul. Waszyngtona 28/7.

 

PROGRAM ZEBRANIA

Ogólnopolska Konferencja BEZPIECZNA FARMAKOTERAPIA

  • Opublikowano: 05 Wrzesień 2017
  • Przez : Janusz Chmielewski

Fundacja „ZDROWIE i OPIEKA” oraz Salus International zapraszają na IX Ogólnopolską Konferencję Lekarsko-Farmaceutyczną BEZPIECZNA FARMAKOTERAPIA. Odbędzie się ona w dniach 6-7 października 2017 roku (piątek – sobota) w Krakowie. Temat – Aktualne możliwości terapii białaczek i chorób nowotworowych skóry - został wybrany na podstawie ankiet, które co roku przeprowadzamy wśród uczestników po zakończeniu konferencji i cieszył się prawie 100% zainteresowania spośród 4 innych tematów.

Druga Ogólnopolska Pielgrzymka Farmaceutów do Niepokalanowa

  • Opublikowano: 05 Wrzesień 2017
  • Przez : Janusz Chmielewski

Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski serdecznie zaprasza wszystkich farmaceutów i pracowników aptek oraz ich rodziny na Drugą Ogólnopolską Pielgrzymkę Farmaceutów do Niepokalanowa, która odbędzie się w dniach 07-08 października 2017 roku. Pielgrzymkę poprowadzi o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap. z KUL-u. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://www.sfkp.pl/art,druga-ogolnopolska-pielgrzymka-farmaceutow-do-niepokalanowa-7-8-x-2017.html

Centrala NFZ informuje o karach umownych nakładanych na apteki

  • Opublikowano: 09 Sierpień 2017
  • Przez : Janusz Chmielewski

Departament Kontroli NFZ opublikował komunikat, w którym infromuje o ujednoliceniu zasad nakładania na apteki kar umownych.

Jednolita metodyka postępowania w NFZ przy określaniu wymiaru kar umownych nakładanych na apteki dotyczy ustalania wysokości kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz. U. z 2013 r. poz. 364), dalej OWU dla aptek.

Strony