Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego

  • Opublikowano: 02 Kwiecień 2019
  • Przez : Janusz Chmielewski

W Dzienniku Ustaw pod numerem 582 ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego. Wprowadza ono między innymi nowy wzór zlecenia: Rozporządzenie weszło w życie 29.03.2019

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/582/D2019000058201.pdf

Jednocześnie centrala NFZ wystosowała komunikat w tej sprawie:

Pismo Ministra Zdrowia do Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie ZSMOPL

  • Opublikowano: 02 Kwiecień 2019
  • Przez : Janusz Chmielewski

Wiceminister zdrowia  Janusz Cieszyński skierował do GIF pismo, w którym proponuje, by w okresie przejściowym nie nakładać kar na podmioty nie realizujące prawidłowo nakazów raportowania do ZSMOPL. Zdaniem ministra Główny Ispektor Farmaceutyczny powinien rozważyć poprzestanie na pouczeniu, jeżeli waga naruszenia prawa jest znikoma, a strona zaprzestała naruszania prawa.

Ministerstwo Zdrowia na temat ZSMOPL

  • Opublikowano: 28 Marzec 2019
  • Przez : Janusz Chmielewski

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/od-1-kwietnia-2019-wchodzi-obowiazek-wysy... znajdziemy zestaw filmów instruktażowych dotyczących zakładania kont podmiotów zobowiązanych do raportowania oraz dokumenty określające zakres raportowania i niektóre warunki techniczne raportów. Część z tych dokumentów już publikowaliśmy.

Komunikat MZ w sprawie raportowania do ZSMOPL

  • Opublikowano: 19 Marzec 2019
  • Przez : Janusz Chmielewski

Ministerstwo Zdrowia przypomina, że od 1.04.2019 podmioty uczeswtniczące w obrocie lekami mają obowiązek przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. W komunikacie przypomniano, że obowiązek ten dotyczy podmiotów odpowiedzialnych, wytwórców, hurtowni farmaceutycznych, aptek i punktów aptecznych orazdziałówfarmacji szpitalnej. Tak zwany bilans otwarcia podmioty te mogą wysłać przed datą wejścia w życie obowiązku raportowania, oznacza to jednak zobligowanie do przesyłania codziennych raportów od daty przesłania teg obilansu.

Filmy instruktażowe dotyczące ZSMOPL

  • Opublikowano: 13 Marzec 2019
  • Przez : Janusz Chmielewski

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia raportowania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi CSIOZ przygotowało materiały video, które ułatwią rejestrację podmiotu (apteki, punktu aptecznego, hurtowni, działu farmacji itp.) w systemie. Filmy znajdują się pod adresem: https://www.csioz.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/jak-podlaczyc-sie-do-zsmopl/

Strony