Pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie zaopatrywania się weterynarzy w środki odurzające i psychotropowe

 • Opublikowano: 09 Październik 2019
 • Przez : Janusz Chmielewski

Przedstawiamy pismo, w którym Ministerstwo Zdrowia informuje o sposobie zaopatrywania się lekarzy weterynarii (oraz innych uprawnionych podmiotów) w środki odurzające i psychotropowe. Właściwym źródłem zaopatrzenia są w tych wypadkach hurtownie farmaceutyczne.

Zespół do ds. zmniejszania obciążeń biurokratycznych w Ministerstwie Zdrowia

 • Opublikowano: 07 Październik 2019
 • Przez : Janusz Chmielewski

Minister Zdrowia powołał zespół roboczy, ktorego zadaniem jest identyfikacja nadmiernych obciążeń biurokratycznych w służbie zdrowia. Prezes NIA zwraca się do farmaceutów o wskazanie takich właśnie problemów biurokratycznych, z którymi spotykamy się w codziennej pracy. Pełna treść pisma w załączeniu.

Propozycje prosimy przekazywać do biura naszej izby do dnia 10.10.2019 mailem, poprzez komentarz do tego wpisu lub komentarz na naszej stronie na FB.

Apel o pomoc dla córki farmaceuty.

 • Opublikowano: 03 Październik 2019
 • Przez : Janusz Chmielewski

Śląska Okręgowa Izba Aptekarska zwraca się z apelem o udział w zbiórce finansów na leczenie córki farmaceuty, członka ŚlOIA:

Koleżanki i Koledzy!

19 lipca 2019 r. córka naszego kolegi mgr. farm. Przemysława Krzyżka 15-letnia Maja miała wypadek komunikacyjny, w którym doznała ciężkiego urazu czaszkowo-mózgowego. Liczne złamania kości czaszki, oczodołów, strzaskane płaty czołowe mózgu oraz okolica podwzgórza to obrażenia jakich doznała. Obecnie Maja jest leczona w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

Zaproszenie na posiedzenie naukowo-szkoleniowe

 • Opublikowano: 02 Październik 2019
 • Przez : Janusz Chmielewski

Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 17 października 2019 roku o godz.17:00 w Hotelu "Złote Arkady" przy ul. Boya-Żeleńskiego 12.

Tematy spotkania:

 • "Nowe zasady wydawania z apteki produktów leczniczych. E-recepta: zmiana zasad realizacji", prowadzi mgr farm. Marian Witkowski - OIA Warszawa
 • "Badania kliniczne nad adaptogenami w utrzymaniu zdrowia", prowadzi mgr Halina Jurkowska

Gorząco zapraszamy!

Pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie realizacji recept z uprawnieniem "S"

 • Opublikowano: 02 Październik 2019
 • Przez : Janusz Chmielewski

Przekazujemy pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie realizacji recept z uprawnieniem "S". Naczelnik Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji powtórzył wcześniejszą wykładnię, iż osoba realizująca receptę nie ma obowiązku sprawdzania, czy lekarz bądź pielęgniarka wystawiająca receptę z uprawnieniem "S" mają do tego prawo. (Podkreślenia w treści pisma pochodzą od redakcji strony internetowej CzOIA).

Komunikat NFZ w sprawie przekazywania danych dot. recept dla osób z UE i na import docelowy

 • Opublikowano: 24 Wrzesień 2019
 • Przez : Janusz Chmielewski

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w związku ze zmianami w systemie informatycznym polegającymi na wprowadzeniu nowych funkcji i udogodnień dla aptek/punktów aptecznych, które są elementem przekazywania uzgodnionego zestawienia zbiorczego w postaci elektronicznej,  umożliwia się przesyłanie skanów dokumentów, wynikających z § 13 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. z 2018 r. poz. 745 z póżn. zm.) za pomocą SZOI/Portal Świadczeniodawcy.

Strony