Druga Ogólnopolska Pielgrzymka Farmaceutów do Niepokalanowa

  • Opublikowano: 05 Wrzesień 2017
  • Przez : Janusz Chmielewski

Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski serdecznie zaprasza wszystkich farmaceutów i pracowników aptek oraz ich rodziny na Drugą Ogólnopolską Pielgrzymkę Farmaceutów do Niepokalanowa, która odbędzie się w dniach 07-08 października 2017 roku. Pielgrzymkę poprowadzi o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap. z KUL-u. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://www.sfkp.pl/art,druga-ogolnopolska-pielgrzymka-farmaceutow-do-niepokalanowa-7-8-x-2017.html

Centrala NFZ informuje o karach umownych nakładanych na apteki

  • Opublikowano: 09 Sierpień 2017
  • Przez : Janusz Chmielewski

Departament Kontroli NFZ opublikował komunikat, w którym infromuje o ujednoliceniu zasad nakładania na apteki kar umownych.

Jednolita metodyka postępowania w NFZ przy określaniu wymiaru kar umownych nakładanych na apteki dotyczy ustalania wysokości kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz. U. z 2013 r. poz. 364), dalej OWU dla aptek.

Ministerstwo Zdrowia w sprawie sposobu określania ilości środka odurzającego na receptach

  • Opublikowano: 27 Lipiec 2017
  • Przez : Janusz Chmielewski

Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ przesłał pismo, w którym precyzuje zasady wystawiania recept na leki zawierające średki odurzające w postacji trandermalnych systemów terapeutycznych. Treść pisma przekazujemy w załączeniu.

Strony