Pismo Urzędu Miasta Częstochowy w sprawie zbierania przeterminowanych leków

 • Opublikowano: 08 Maj 2018
 • Przez : Janusz Chmielewski

Wiceprezydent Częstochowy Andrzej Szewiński zwrócił się do naszej izby, reprezentującej farmaceutów i apteki z terenu miasta, o pomoc w realizacji pewnego przedsięwzięcia. Chodzi o udzielenie pomocy w zorganizowaniu w wybranych aptekach stałej zbiórki leków niepełnowartościowych, będących tzw. odpadami uciążliwymi. Ze swej strony Urząd Miasta zapewnia dostarczenie odpowiednich pojemników oraz ich odbiór po zapełnieniu. Nie będzie się to wiązać z żadnymi kosztami po stronie apteki.

Odpowiedź Śląskiego OW NFZ na pismo w sprawie recept pacjentów z UE

 • Opublikowano: 08 Maj 2018
 • Przez : Janusz Chmielewski

Nasza izba skierowała do Śląskiego OW NFZ pytanie, czy do zestawień refundacyjnych obejmujących recepty pacjentów z UE należy w dalszym ciągu dołączać kopie dokumentów uprawniających do otrzymywania zniżkowych leków (karty EKUZ, zaświadczenia itp.). Obecne przepisy nie przewidują wykonywania i przechowywania takich kopii w trakcie realizacji recepty. W odpowiedzi Zastępca Dyrektora do spraw Medycznych stwierdził, iż NFZ nie jest władny dokonywać interpretacji przepisów oraz, że komunikaty Ministerstwa Zdrowia pozwalają na realizację recept na poprzednich zasadach do końca 2018 roku.

Komunikaty Śląskiego OW NFZ

 • Opublikowano: 02 Maj 2018
 • Przez : Janusz Chmielewski

Śląski OW Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje aptekom następujące komunikaty:

Śląski OW NFZ zwraca się z prośbą  o zwrócenie szczególnej uwagi przy realizacji recept, na których wypisano leki o wysokiej refundacji oraz zagrożone wywozem, takie jak:

Sandostatin, Somatulina, Neulasta, Pulmozyme, Effentora, Tramal, Prolia, Clexane i Noxafil.

PANEL DYSKUSYJNY o sytuacji bieżącej oraz przyszłości aptekarstwa polskiego

 • Opublikowano: 30 Kwiecień 2018
 • Przez : Janusz Chmielewski

Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska wspólnie z Częstochowskim Oddziałem PTF zapraszają na panel dyskusyjny poświęcony teraźniejszości i przyszłości polskiego aptekarstwa. W panelu wezmą udział Prezes NRA mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska oraz Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej mgr farm. Michał Byliniak. Moderatorem dyskusji będzie Prezes Częstochowskiej ORA mgr farm. Przemysław Orlikowski.

Zaproszenie na szkolenie dla farmaceutów zatrudnionych w hurtowniach

 • Opublikowano: 26 Kwiecień 2018
 • Przez : Janusz Chmielewski

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie zaprasza zainteresowanych farmaceutów zatrnionych w hurtwniach farmaceutycznych na szkolenie DOBRA PRAKTYKA DYSTRYBUCYJNA W HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ: SYSTEM DOKUMENTACJI. Odbędzie się ono 16.05.2018. Załączamy szczegółową informację z programem.

Prośba o zakończenie procedury zaliczania zaległego okresu edukacyjnego

 • Opublikowano: 25 Kwiecień 2018
 • Przez : Janusz Chmielewski

Częstochowska Okręgowa Rada Aptekarska prosi osoby, które jeszcze nie dostarczyły do biura izby dokumentów poświadczających zaliczenie okresu edukacyjnego zakończonego 31.12.2016, aby jak najszybciej wywiązały się z tego obowiązku. Według danych izby dziewięciu farmaceutów wciąż ma nie zakończony okres edukacyjny 2012-2016, nie wnosili też o jego przedłużenie.

Strony