JPK VAT dla mikroprzedsiębiorców

 • Opublikowano: 06 Listopad 2017
 • Przez : Janusz Chmielewski

Od 01.01.2018 wszyscy podatnicy VAT zobowiązani będą do przesyłania do Krajowej Administracji Skarbowej Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT. W celu ułatwienia przygotowania i przesyłania tego pliku kontrolnego Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie będzie prowadził szkolenia dla zainteresowanych. Więcej informacji o szkoleniach oraz samym JPK znajduje się w załącznikach.

Ważny wyrok sądowy w sprawie cofnięcia refundacji

 • Opublikowano: 06 Listopad 2017
 • Przez : Janusz Chmielewski

Portal mgr.farm podał informację o wyroku sądowym podtrzymującym decyzję NFZ o cofnięciu refundacji recept. W czasie kontroli jednej z aptek NFZ zakwestionował kilkanaście recept na leki robione z powodu braku pieczęci lub podpisu osób wykonujących i wydających lek, a także braku sposobu dawkowania leków bardzo silnie działających.

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU MONITOROWANIA OBROTU PRODUKTAMI LECZNICZYMI (ZSMOPL)

 • Opublikowano: 06 Listopad 2017
 • Przez : Janusz Chmielewski

Przypominamy o konieczności podłączenia aptek do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL). Według aktualnego stanu prawnego każda apteka MUSI podłączyć się do systemu ewaluacyjnego przed końcem tego roku! Cały proces opisany jest w komunikacie na stronie CSIOZ.

Nowe zasady opłacania składek ZUS obowiązujące od 01.01.2018

 • Opublikowano: 06 Listopad 2017
 • Przez : Janusz Chmielewski

Przekazujemy Państwu informację z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącą zasad opłacania składek od roku 2018.

OD 1 STYCZNIA 2018 R. FIRMY, PRZEDSIĘBIORCY, OSOBY SAMOZATRUDNIONE ORAZ OSOBY DUCHOWNE BĘDĄ OPŁACAĆ WSZYSTKIE SKŁADKI JEDNYM ZWYKŁYM PRZELEWEM NA INDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU SKŁADKOWEGO.

Komunikat ŚlOW NFZ w sprawie weryfikcji recept z uprawnieniem ZK

 • Opublikowano: 17 Październik 2017
 • Przez : Janusz Chmielewski

W związku z negatywną weryfikacją recept z uprawnieniem ZK Śląski OW NFZ opublikował komunikat następującej treści:

Apteki, które dla recept zrealizowanych z uprawnieniem ZK otrzymały komunikat o błędzie kod : 61304025 proszone są o wygenerowanie i zatwierdzenie szablonów zbiorczego zestawienia recept, a następnie o złożenie wniosku o otarcie okresu rozliczeniowego i po jego akceptacji – o ponowne sprawozdanie odrzuconych recept w formie korekty.

Posiedzenie naukowe Częstochowskiej Izby Aptekarskiej i PTFarm

 • Opublikowano: 10 Październik 2017
 • Przez : Janusz Chmielewski

Przypominamy o naszym pierwszym posiedzeniu naukowym. Odbędzie się ono 19.10.2017 od godz. 16.00 w Akademii Polonijnej. Uczestnik ma szansę otrzymać 3 punkty z puli "twardych" oraz 4 pkt. "miękkie" - 2 dla każdego członka Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej + 2 dla członków Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Strony