I Ogólnopolskie Mistrzostwa Farmaceutów oraz Studentów Wydziałów Farmaceutycznych w Piłce Siatkowej

  • Opublikowano: 22 Marzec 2017
  • Przez : Janusz Chmielewski

Lubelskie Towarzystwo Wspierania Nauk Farmaceutycznych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska oraz Lubelska Sekcja Akademickiego Związku Sportowego zapraszają na Ogólnopolskie Mistrzostwa Farmaceutów oraz Studentów Wydziałów Farmaceutycznych w Piłce Siatkowej. Szczegóły w załączonym regulaminie.

Jubileusz 45-lecia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

  • Opublikowano: 13 Marzec 2017
  • Przez : Janusz Chmielewski

Koleżanki i Koledzy, jak już informowaliśmy w komunikacie nr 2 - z okazji Jubileuszu 45-lecia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu 21 kwietnia 2017 r. (piątek) organizowana jest przez Władze Wydziału i Dziekana - Panią prof. dr hab. Krystynę Olczyk, konferencja naukowa "Postępy w diagnostyce laboratoryjnej i farmakoterapii" z udziałem wybitnych naukowców.

Zapytanie do Ministra Zdrowia

  • Opublikowano: 21 luty 2017
  • Przez : Janusz Chmielewski

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami kierujemy do Ministerstwa Zdrowia zapytanie dotyczące upływu terminu realizacji recept. Istnieje bowiem sprzeczność pomiędzy przyjętą jakiś czas temu interpretacją  (pismo NFZ/CF/DGL/2011/075/0531/10/22585/MSŁ skierowane do Dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich NFZ od Zastępcy Prezesa ds. Medycznych NFZ) a przepisami kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy ostatni dzień terminu przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, termin ten upływa dnia następnego. W załączeniu pełna treść pisma.

Strony