Komunikat Ministerstwa Zdrowia dotyczący realizacji zapotrzebowań na produkty lecznicze

  • Opublikowano: 25 Kwiecień 2018
  • Przez : Janusz Chmielewski

Ministerstwo Zdrowia informuje, że utrata mocy obowiązującej przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych nie ogranicza możliwości nabywania w aptece ogólnodostępnej produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych na podstawie zapotrzebowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Uprawnienie to wynika bowiem z art. 96 ustawy z dnia 6 września 2001 r.

Kompendium zmian w prawie

  • Opublikowano: 25 Kwiecień 2018
  • Przez : Anonim

Przekazujemy opracowanie zmian w obowiązujących przepisach, jakie w ostatnich dniach przyniosła ustawa i rozporządzenie umożliwiające stosowanie e-recepty. Z pewnością nie wyjaśnia ono wszelkich wątpliwości, ale sądzimy, że ułatwi pracę i dostosowanie się aptek do nowych przepisów. Nie zastępuje też znajomości właściwych aktów prawnych, odsyłamy do uważnej ich lektury.

Polecamy także zapoznać się z komunikatami Ministerstwa Zdrowia, które już zamieszczaliśmy na naszej stronie internetowej:

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w 2018 r.

  • Opublikowano: 19 Kwiecień 2018
  • Przez : Janusz Chmielewski

Przekazujemy Państwu kalendarium imprez sportowych i kulturalnych organizowanych przez okręgowe izby aptekarskie w bieżącym roku i zachęcamy do udziału. Dodatkowym bodźcem może być ustanowiony przez NIA konkurs "Liga Mistrzów". Ma on na celu wyłonienie spośród wszystkich izb okręgowych izby, która osiąga najlepsze wyniki w zawodach sportowych.

 

Komunikat Ministerstwa Zdrowia dotyczący stosowania przepisów nowego rozporządzenia w sprawie recept

  • Opublikowano: 18 Kwiecień 2018
  • Przez : Janusz Chmielewski

Nowe rozporządzenie w sprawie recept budzi wątpliwości co do stosowania określonych przepisów w okresie przejściowym. W najbliższych dniach przedstawimy omówienie najistotniejszych zmian.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat wyjaśniający zasady taksacji recept:

Zaproszenie na szkolenie

  • Opublikowano: 09 Kwiecień 2018
  • Przez : Janusz Chmielewski

Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska wspólnie z Częstochowskim Oddziałem PTF zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe z cyklu OPIEKA FARMACEUTYCZNA, które odbędzie się 19 kwietnia 2018 roku o godz. 16:00 w Auli Akademii Polonijnej w Częstochowie przy ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 4/6.

Więcej informacji znajduje się w załączniku.

Strony