Komunikat Śląskiego WIF w sprawie raportowania braków dostępu do produktów leczniczych

 • Opublikowano: 20 Wrzesień 2019
 • Przez : Janusz Chmielewski

Śląski WIF wystosował pismo do aptek i punktów aptecznych z terenu województwa śląskiego, w którym zwraca uwagę, iż zgłaszanie braku leków odbywa się obecnie wyłącznie za pośrednictwem ZSMOPL. Treść pisma w załączeniu oraz na stronie internetowej WIF: http://bip.wif.katowice.pl/pliki/files/Komunikat%2019_09_2019.pdf

Problemy z receptami elektronicznymi

 • Opublikowano: 12 Wrzesień 2019
 • Przez : Janusz Chmielewski

Koleżanki, koledzy. Do aptek trafia coraz więcej e-recept. Niestety, niektóre z nich stwarzają farmaceutom problemy podczas ich realizacji. Jeśli napotkają PaAństwo recepty elektroniczne z błędami, brakami czy innymi defektami utrudniającymi realizację, prosimy o informację. Najlepiej zrzut ekranu, zdjęcie czy opis problemu. Oczywiście prosimy o pominięcie wszelkich danych osobowych pacjenta, lekarza itp. (RODO!).

V Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny dla Farmaceutów – FotoFarm

 • Opublikowano: 10 Wrzesień 2019
 • Przez : Janusz Chmielewski

Zapraszamy farmaceutów - amatorów fotografii - do wzięcia udziału w V jubileuszowym Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym dla Farmaceutów - FotoFarm, który jest organizowany przez Śląską Izbę Aptekarską w Katowicach.

Termin składania prac upływa 27.09.2019 r.

Sponsorzy: SALUS International, Farmina, Hurtap.

Celem Konkursu jest rozwijanie wrażliwości artystycznej w środowisku zawodowym aptekarzy, integracja oraz promocja zawodu i osób szczególnie utalentowanych w dziedzinie fotografii.

Konferencja Lekarsko-Farmaceutyczna BEZPIECZNA FARMAKOTERAPIA

 • Opublikowano: 08 Wrzesień 2019
 • Przez : Janusz Chmielewski

Fundacja Zdrowie i Opieka oraz Salus International sp. z o.o. serdecznie zapraszają na XI Ogólnopolską Konferencję Lekarsko-Farmaceutyczną BEZPIECZNA FARMAKOTERAPIA która odbędzie się w dniach 4-6 października 2019 r. w Hotelu GALAXY w Krakowie, ul. Gęsia 22a.

Farmaceuci za udział w konferencji mogą uzyskać 16 pkt. edukacyjnych.

Szczegółowe informacje w załączonym programie konferencji.

Kalendarium spotkań Częstochowskiej OIA

 • Opublikowano: 05 Wrzesień 2019
 • Przez : Janusz Chmielewski

Podobnie jak przed wakacjami planujemy cykl zebrań naukowo - szkoleniowych, zmienia się jednak miejsce i godzina. Tym razem spotykać się będziemy w "Złotych Arkadach" przy ul. Boya-Żeleńskiego 12, każdorazowo o godzinie 17.00. Oto daty zebrań:

 1. 17 pażdziernika 2019
 2. 6 lutego 2020
 3. 26 marca 2020
 4. 21 maja 2020

Ponadto ustalony został termin zjazdu sprawozdawczo-wyborczego. Odbędzie się w sobotę, 7 grudnia 2019, o godzi. 17.00, także w "Złotych Arkadach".

Zapraszamy do udziału.

Nowelizacja prawa farmaceutycznego dotycząca wystawiania i realizacji recept

 • Opublikowano: 03 Wrzesień 2019
 • Przez : Janusz Chmielewski

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia znowelizowała również artykuły Prawa Farmaceutycznego zwiazane w wystawianiem i realizacją recept. Zmiany obowiązywać będą od 7 wrzesnia 2019.  Dotyczą one recept elektronicznych w skrócie prezentują się następująco:

Odpowiedź na pismo Częstochowskiej Izby Aptekrskiej w sprawie problemów z przetwarzaniem danych o zrealizowanych receptach

 • Opublikowano: 03 Wrzesień 2019
 • Przez : Janusz Chmielewski
Pismo do ŚlOW NFZ
Odpowiedź

17 lipca 2019 skierowane zostało do śląskiego OW NFZ pismo, w którym Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska wyraża oburzenie problemami z Portalem Świadczeniodawcy i wynikającym z nich długim okresem weryfikacji danych o zrealizowanych w aptekach i punktach aptecznych receptach refundowanych. Przekazujemy Państwu całą korespondencję. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że prace techniczne i inne problemy z Portalem Świadczeniodawcy nie bedą występowały zbyt często.

Zmiana w zasadach pobierania opłaty recyklingowej

 • Opublikowano: 29 Sierpień 2019
 • Przez : Janusz Chmielewski

22 sierpnia w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza obowiązek naliczania opłaty recyklingowej również za „pozostałe torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej”. Dotychczas opłata recyklingowa dotyczyła wyłącznie toreb o grubości poniżej 50 mikrometrów.

Strony