Kody EAN/GTIN w nowym sprawozdaniu szczegółowym XML

 • Opublikowano: 13 Czerwiec 2017
 • Przez : Janusz Chmielewski

Jak wiadomo, od 1.06.2017 apteki gromadzą dane zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Rozporządzenie wprowadza nowe zasady raportowania informacji o zrealizowanych receptach na leki robione w aptece. Jednym z elementów sprawozdania jest kod EAN/GTIN nadany każdemu składnikowi recepty złożonej. Niestety, nie wszystkie surowce i opakowania mają te kody.

Konferencja „Kierownik apteki”

 • Opublikowano: 12 Czerwiec 2017
 • Przez : Janusz Chmielewski

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na ogólnopolską konferencję pod patronatem Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi

Kierownik apteki – farmaceuta i menedżer

Szanse i zagrożenia w świetle nowelizacji ustawy „Prawo farmaceutyczne”

Celem konferencji jest przekazanie i przedyskutowanie przyszłości aptek w obliczu zmieniających się realiów ekonomicznych i najnowszych zmian w Ustawie farmaceutycznej.

Nowy portal dla farmaceutów

 • Opublikowano: 07 Czerwiec 2017
 • Przez : Janusz Chmielewski

Informujemy, że powstał nowy portal internetowy przeznaczony dla farmaceutów: Akademia Dobrego Farmaceuty.

Jak sami o sobie piszą:

Dobryfarmaceuta.pl to portal dla profesjonalistów z branży farmaceutycznej – właścicieli i pracowników aptek. Na portalu prezentowane są m.in. artykuły z dziedziny farmacji, podzielone na cykle tematyczne, oraz artykuły poświęcone najnowszym doniesieniom naukowym z tej branży.

Komunikat w sprawie raportowania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

 • Opublikowano: 02 Czerwiec 2017
 • Przez : Janusz Chmielewski

Na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia pojawił się komunikat dotyczący raportowania danych przez podmioty uczestniczące w obrocie produktami leczniczymi. Najważniejszą dla aptek częścią komunikatu jest punkt 6:

Obowiązki aptek w związku z uruchomieniem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

 • Opublikowano: 31 Maj 2017
 • Przez : Janusz Chmielewski

Naczelna Izba Aptekarska przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy "Prawo Farmaceutyczne" od 1 lipca 2017 apteki są zobowiązane do raportowania obrotu produktami leczniczymi. Pod adresem http://www.nia.org.pl/2017/05/31/zintegrowany-system-monitorowania-obrot... znajdują się ponadto informacje, które ułatwią przygotowanie się podmiotów do przekazywania danych do ZSMPL.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie przekazywania danych przez apteki

 • Opublikowano: 26 Maj 2017
 • Przez : Janusz Chmielewski

Minister Zdrowia podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie gromadzenia i przekazywania danych przez apteki. Zmany wejść mają w życie od 1 czerwca 2017 i będą dotyczyć danych gromadzonych od tej daty. Oznacza to, że szczegółowe rozliczenie refundacyjne za drugą połowę maja wysyłana będzie w formacie dotychczasowym. Treść rozporządzenia znajduje się pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12293951/12404965/dokument290330...

Strony