Stanowisko NRA w sprawie łączenia funkcji kierownika apteki i działu farmacji szpitalnej

  • Opublikowano: 13 Maj 2014
  • Przez : Janusz Chmielewski

Prezes NRA wystosował pismo, w którym przedstawia stanowisko Rady dotyczące równoczesnego pełnienia funkcji kierownika apteki i działu farmacji szpitalnej przez jedną osobę. Według tej interpretacji jest to niemożliwe, tak jak łączenie funkcji kierownika w kilku aptekach czy aptece i hurtowni farmaceutycznej.

Wyjaśnienie kwestii wolontariatu w aptekach.

  • Opublikowano: 23 Kwiecień 2014
  • Przez : Janusz Chmielewski

Prezes NRA skierował do izb okręgowych pismo odnoszące się do możliwości odbywania wolontariatu w aptekach (w załączniku). Radca prawny CzOIA dodał do niego następujący komentarz wyjaśniający szczegółowo tę kwestię:Stosownie do treści art. 42 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, apteka ogólnodostępna nie jest podmiotem, na rzecz którego można wykonywać wolontariat, nie jest bowiem podmiotem leczniczym. Można być wolontariuszem w podmiocie leczniczym (szpitale, hospicja) lub w organizacji pożytku publicznego.

Strony