Komunikat ŚlOW NFZ w sprawie przekazywania danych

 • Opublikowano: 25 Kwiecień 2013
 • Przez : Janusz Chmielewski

W związku z licznymi problemami, jakie związane były ze sprawozdaniami obejmującymi recepty dla osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji (pacjenci z UE) Śląski OW NFZ wystosował komunikat do aptek i punktów aptecznych. Wyjaśniony w nim dokładnie, jakie dane mają by przekazywane w sprawozdaniu XML i gdzie ich szuka w dokumentach potwierdzających uprawnienia pacjenta (karta, poświadczenie itp.).

Zmiana rozporządzenia w sprawie dopłaty pobieranej za wydawanie leków w porze nocnej

 • Opublikowano: 24 Kwiecień 2013
 • Przez : Janusz Chmielewski

Ukazała się nowelizacja rozporządzenia w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty - http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2013/pozycja/478

 

Kursy na ŚlUM

 • Opublikowano: 23 Kwiecień 2013
 • Przez : Janusz Chmielewski

 

Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zaprasza na kursy planowane są maj 2013 roku:

Nowy Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych

 • Opublikowano: 23 Kwiecień 2013
 • Przez : Janusz Chmielewski

Ukazał się Dziennik Urzędowy Ministerstwa Zdrowia z aktualnym wykazem leków. Dziennik można pobrać ze strony http://dziennikmz.mz.gov.pl/actdetails.html;jsessionid=2161A861A6F612DD54BA1BD2B7BBD349?year=2013&act=15 jako dokument PDF.

Przypominamy, że dokumenty w formie lektronicznej mają taką samą wartość urzędową jak wydane drukiem.

Ogłoszenie jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept

 • Opublikowano: 19 Marzec 2013
 • Przez : Janusz Chmielewski

W Dzienniku Ustaw 364/2013 ukazał się ujednolicony tekst rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept refundowanych oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept.

Dokument znajduje się pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/364/1

Pismo do Prezes NFZ w sprawie kar nakładanych na apteki

 • Opublikowano: 17 Marzec 2013
 • Przez : Janusz Chmielewski

Władze Śląskiej OIA skierowały do NFZ pismo dotyczące nakładania kar na apteki za nieprawidłowo przesłane dane dotyczące zrealizowanych recept refundowanych. Istotą pisma jest konstatacja, iż według przepisu kara jest nakładana na aptekę w przypadku jednoczesnego spełnienia dwu warunków: przekazania nieprawidłowych danych i wypłacenia nenaleznej refundacji.W związku z tym, jeśli nie doszło do wypłacenia nienaleznej refundacji, kara nie powinna by nakładana. Z niecierpliwością oczekujemy na odpowiedź Pani Prezes NFZ.

Strony