Komunikaty Śląskiego OW NFZ

 • Opublikowano: 02 Maj 2018
 • Przez : Janusz Chmielewski

Śląski OW Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje aptekom następujące komunikaty:

Śląski OW NFZ zwraca się z prośbą  o zwrócenie szczególnej uwagi przy realizacji recept, na których wypisano leki o wysokiej refundacji oraz zagrożone wywozem, takie jak:

Sandostatin, Somatulina, Neulasta, Pulmozyme, Effentora, Tramal, Prolia, Clexane i Noxafil.

PANEL DYSKUSYJNY o sytuacji bieżącej oraz przyszłości aptekarstwa polskiego

 • Opublikowano: 30 Kwiecień 2018
 • Przez : Janusz Chmielewski

Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska wspólnie z Częstochowskim Oddziałem PTF zapraszają na panel dyskusyjny poświęcony teraźniejszości i przyszłości polskiego aptekarstwa. W panelu wezmą udział Prezes NRA mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska oraz Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej mgr farm. Michał Byliniak. Moderatorem dyskusji będzie Prezes Częstochowskiej ORA mgr farm. Przemysław Orlikowski.

Zaproszenie na szkolenie dla farmaceutów zatrudnionych w hurtowniach

 • Opublikowano: 26 Kwiecień 2018
 • Przez : Janusz Chmielewski

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie zaprasza zainteresowanych farmaceutów zatrnionych w hurtwniach farmaceutycznych na szkolenie DOBRA PRAKTYKA DYSTRYBUCYJNA W HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ: SYSTEM DOKUMENTACJI. Odbędzie się ono 16.05.2018. Załączamy szczegółową informację z programem.

Prośba o zakończenie procedury zaliczania zaległego okresu edukacyjnego

 • Opublikowano: 25 Kwiecień 2018
 • Przez : Janusz Chmielewski

Częstochowska Okręgowa Rada Aptekarska prosi osoby, które jeszcze nie dostarczyły do biura izby dokumentów poświadczających zaliczenie okresu edukacyjnego zakończonego 31.12.2016, aby jak najszybciej wywiązały się z tego obowiązku. Według danych izby dziewięciu farmaceutów wciąż ma nie zakończony okres edukacyjny 2012-2016, nie wnosili też o jego przedłużenie.

Komunikat Ministerstwa Zdrowia dotyczący realizacji zapotrzebowań na produkty lecznicze

 • Opublikowano: 25 Kwiecień 2018
 • Przez : Janusz Chmielewski

Ministerstwo Zdrowia informuje, że utrata mocy obowiązującej przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych nie ogranicza możliwości nabywania w aptece ogólnodostępnej produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych na podstawie zapotrzebowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Uprawnienie to wynika bowiem z art. 96 ustawy z dnia 6 września 2001 r.

Kompendium zmian w prawie

 • Opublikowano: 25 Kwiecień 2018
 • Przez : Anonim

Przekazujemy opracowanie zmian w obowiązujących przepisach, jakie w ostatnich dniach przyniosła ustawa i rozporządzenie umożliwiające stosowanie e-recepty. Z pewnością nie wyjaśnia ono wszelkich wątpliwości, ale sądzimy, że ułatwi pracę i dostosowanie się aptek do nowych przepisów. Nie zastępuje też znajomości właściwych aktów prawnych, odsyłamy do uważnej ich lektury.

Polecamy także zapoznać się z komunikatami Ministerstwa Zdrowia, które już zamieszczaliśmy na naszej stronie internetowej:

Strony