Jurajska Wiosna Farmaceutów

  • Opublikowano: 09 Maj 2018
  • Przez : Janusz Chmielewski

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział w Częstochowie oraz Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska zapraszają na XVIII konferencję naukową z cyklu "Jurajska Wiosna Farmaceutów". Odbędzie się 16-17.06.2018 w ośrodku "Orle Gniazdo" w Hucisku. Od dnia 14 maja rozpocznie się rejestracja chętnych pod numerem tel. 516 485 770. Więcej informacji w załączonym zaproszeniu.

Pismo Urzędu Miasta Częstochowy w sprawie zbierania przeterminowanych leków

  • Opublikowano: 08 Maj 2018
  • Przez : Janusz Chmielewski

Wiceprezydent Częstochowy Andrzej Szewiński zwrócił się do naszej izby, reprezentującej farmaceutów i apteki z terenu miasta, o pomoc w realizacji pewnego przedsięwzięcia. Chodzi o udzielenie pomocy w zorganizowaniu w wybranych aptekach stałej zbiórki leków niepełnowartościowych, będących tzw. odpadami uciążliwymi. Ze swej strony Urząd Miasta zapewnia dostarczenie odpowiednich pojemników oraz ich odbiór po zapełnieniu. Nie będzie się to wiązać z żadnymi kosztami po stronie apteki.

Odpowiedź Śląskiego OW NFZ na pismo w sprawie recept pacjentów z UE

  • Opublikowano: 08 Maj 2018
  • Przez : Janusz Chmielewski

Nasza izba skierowała do Śląskiego OW NFZ pytanie, czy do zestawień refundacyjnych obejmujących recepty pacjentów z UE należy w dalszym ciągu dołączać kopie dokumentów uprawniających do otrzymywania zniżkowych leków (karty EKUZ, zaświadczenia itp.). Obecne przepisy nie przewidują wykonywania i przechowywania takich kopii w trakcie realizacji recepty. W odpowiedzi Zastępca Dyrektora do spraw Medycznych stwierdził, iż NFZ nie jest władny dokonywać interpretacji przepisów oraz, że komunikaty Ministerstwa Zdrowia pozwalają na realizację recept na poprzednich zasadach do końca 2018 roku.

Komunikaty Śląskiego OW NFZ

  • Opublikowano: 02 Maj 2018
  • Przez : Janusz Chmielewski

Śląski OW Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje aptekom następujące komunikaty:

Śląski OW NFZ zwraca się z prośbą  o zwrócenie szczególnej uwagi przy realizacji recept, na których wypisano leki o wysokiej refundacji oraz zagrożone wywozem, takie jak:

Sandostatin, Somatulina, Neulasta, Pulmozyme, Effentora, Tramal, Prolia, Clexane i Noxafil.

PANEL DYSKUSYJNY o sytuacji bieżącej oraz przyszłości aptekarstwa polskiego

  • Opublikowano: 30 Kwiecień 2018
  • Przez : Janusz Chmielewski

Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska wspólnie z Częstochowskim Oddziałem PTF zapraszają na panel dyskusyjny poświęcony teraźniejszości i przyszłości polskiego aptekarstwa. W panelu wezmą udział Prezes NRA mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska oraz Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej mgr farm. Michał Byliniak. Moderatorem dyskusji będzie Prezes Częstochowskiej ORA mgr farm. Przemysław Orlikowski.

Strony