Obchody Dnia Aptekarza

  • Opublikowano: 22 Sierpień 2019
  • Przez : Janusz Chmielewski
Uprzejmie informujemy, iż Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska organizuje wyjazd na obchody Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza, które odbędą się 26 września 2019 r. w Warszawie. W załączeniu przekazujemy zaproszenie Naczelnej Izby Aptekarskiej wraz ze szczegółowym programem uroczystości.
Planowany wyjazd 26.09.2019 r. około godz. 8:30 z Częstochowy (godzina zostanie potwierdzona po dokonaniu rezerwacji transportu).
Na zgłoszenia chętnych czekamy do 2 września. 
 

Bardzo serdecznie zapraszamy!!!

Komunikat Ministra Energii w/s oświadczeń do ustawy o cenach prądu

  • Opublikowano: 29 Lipiec 2019
  • Przez : Janusz Chmielewski

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, tzw, ustawa o cenach pądu, utrzymuje w 2019 r. ceny prądu z roku 2018 bezwarunkowo gospodarstwom domowym. Mikro i małe przedsiębiorstwa, szpitale oraz jednostki sektora finansów publicznych ( w tym samorządy) składają natomiast do 29 lipca br. oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej. Podpisany dokument jest potwierdzeniem przez nich statusu i warunkiem utrzymania ceny energii elektrycznej z roku 2018.

Informacja GIF dotycząca dat ważności i kodów GTIN

  • Opublikowano: 18 Lipiec 2019
  • Przez : Janusz Chmielewski

 

Zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniającym dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi, producent ma obowiązek umieszczania na opakowaniu produktu leczniczego niepowtarzalny identyfikator, który zawiera m.in. datę ważności i kod produktu.

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty

  • Opublikowano: 18 Lipiec 2019
  • Przez : Janusz Chmielewski

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Jest on na etapie konsultacji pulbicznych. Apelujemy o lekturę projektu i przesyłanie o izby ewentualnych uwag i sugestii. Zostaną one przekazane Ministerstwu Zdrowia.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322852/katalog/12611759#12611759

Opinie na temat ustawy prezentują portale mgr.farm i rynekaptek.pl:

Strony