Centrala NFZ informuje o karach umownych nakładanych na apteki

  • Opublikowano: 09 Sierpień 2017
  • Przez : Janusz Chmielewski

Departament Kontroli NFZ opublikował komunikat, w którym infromuje o ujednoliceniu zasad nakładania na apteki kar umownych.

Jednolita metodyka postępowania w NFZ przy określaniu wymiaru kar umownych nakładanych na apteki dotyczy ustalania wysokości kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz. U. z 2013 r. poz. 364), dalej OWU dla aptek.

Ministerstwo Zdrowia w sprawie sposobu określania ilości środka odurzającego na receptach

  • Opublikowano: 27 Lipiec 2017
  • Przez : Janusz Chmielewski

Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ przesłał pismo, w którym precyzuje zasady wystawiania recept na leki zawierające średki odurzające w postacji trandermalnych systemów terapeutycznych. Treść pisma przekazujemy w załączeniu.

UWAGA! Fałszywe recepty!

  • Opublikowano: 25 Lipiec 2017
  • Przez : Janusz Chmielewski

Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Opolu informuje, że w aptekach ponownie pojawiły się sfałszowane recepty wystawione na OxyContin 80 mg x 60 tabl. w NZOZ SAWA-MED we Wrocławiu przy ul. Słowiańskiej 35A przez lek. Ryszarda Macieja Marca (w załączeniu). Prawidłowe recepty są opatrzone nadrukiem lub pieczątką Świadczeniodawcy o innej treści (prawidłowe dane w załączeniu). Lekarz Ryszard Marzec nigdy nie pracował w tej przychodni, recepty sygnuje pieczątką osobistą (w załączeniu).

Pytania do Częstochowskiej Izby Aptekarskiej

  • Opublikowano: 20 Lipiec 2017
  • Przez : Janusz Chmielewski

W odpowiedzi na zapotrzebowanie Aptekarzy rozpoczynamy nowy rozdział działalności Izby i nowy rozdział w Gońcu Aptekarskim. Wspólnymi siłami zamierzamy odpowiadać na Wasze pytania dotyczące kwestii zawodowych oraz problemów z realizacją recept. Koordynatorem działań jest pani mgr Małgorzata Milanowska i to do niej będziemy sie zwracać z naszymi faramceutycznymi bolączkami. Konsultantem merytorycznym zaś mgr Janusz Chmielewski, który w rzetelny i fachowy sposób odpowie na Wasze pytania.

Strony