Jubileusz 45-lecia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

  • Opublikowano: 13 Marzec 2017
  • Przez : Janusz Chmielewski

Koleżanki i Koledzy, jak już informowaliśmy w komunikacie nr 2 - z okazji Jubileuszu 45-lecia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu 21 kwietnia 2017 r. (piątek) organizowana jest przez Władze Wydziału i Dziekana - Panią prof. dr hab. Krystynę Olczyk, konferencja naukowa "Postępy w diagnostyce laboratoryjnej i farmakoterapii" z udziałem wybitnych naukowców.

Zapytanie do Ministra Zdrowia

  • Opublikowano: 21 luty 2017
  • Przez : Janusz Chmielewski

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami kierujemy do Ministerstwa Zdrowia zapytanie dotyczące upływu terminu realizacji recept. Istnieje bowiem sprzeczność pomiędzy przyjętą jakiś czas temu interpretacją  (pismo NFZ/CF/DGL/2011/075/0531/10/22585/MSŁ skierowane do Dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich NFZ od Zastępcy Prezesa ds. Medycznych NFZ) a przepisami kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy ostatni dzień terminu przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, termin ten upływa dnia następnego. W załączeniu pełna treść pisma.

Szczególne uprawnienia kobiet w ciąży

  • Opublikowano: 20 luty 2017
  • Przez : Janusz Chmielewski

Ministerstwo Zdrowia przypomina, że kobiety w ciąży mają prawo do korzystania poza kolejnością z usług farmaceutycznych w aptekach. Wynika to z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Więcej szczegółów znajduje sie na stronie Ministerstwa Zdrowia: http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/szczegolne-uprawnienia-kobiet-w-ciazy-d...

Strony