Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty

 • Opublikowano: 18 Lipiec 2019
 • Przez : Janusz Chmielewski

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Jest on na etapie konsultacji pulbicznych. Apelujemy o lekturę projektu i przesyłanie o izby ewentualnych uwag i sugestii. Zostaną one przekazane Ministerstwu Zdrowia.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322852/katalog/12611759#12611759

Opinie na temat ustawy prezentują portale mgr.farm i rynekaptek.pl:

VIII Żeglarskie Mistrzostwa Polskie Aptekarzy

 • Opublikowano: 16 Lipiec 2019
 • Przez : Janusz Chmielewski

Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie zaprasza na kolejne Żeglarskie Mistrzostwa Aptekarzy. Impreza odbędzie się w dniach 30 sierpnia - 1 września 2019 r. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych dokumentach.

Po zarejestrowaniu załogi można złożyć podanie do Prezesa Częstochowskiej Rady Aptekarskiej o dofinansowanie udziału w regatach.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept

 • Opublikowano: 08 Lipiec 2019
 • Przez : Janusz Chmielewski

W Dzienniku Ustaw pod nr. 1253 z dnia 05-07-2019 ukazało się znowelizowane rozporządzenie w sprawie recept. Oto treść nowego rozporządzenia:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745 i 1773 oraz
z 2019 r. poz. 436 i 718) w § 10:
1) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „w postaci papierowej”;
2) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „w postaci papierowej”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

List otwarty prezes NRA Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej w sprawie ustawy o zawodzie farmaceuty

 • Opublikowano: 08 Lipiec 2019
 • Przez : Janusz Chmielewski

W imieniu 34 tys. farmaceutów, zwracam się do Państwa z gorącym apelem o pomoc w przyspieszeniu prac nad ustawą o zawodzie farmaceuty. Projekt tej regulacji został wypracowany przez zespół ds. opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty, powołany w 2016 r. przez ówczesnego Ministra Zdrowia. W prace ww.

Komunikat Śląskiego WIF

 • Opublikowano: 02 Lipiec 2019
 • Przez : Janusz Chmielewski

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wystosował komunikat, w którym przypomina o odpowiednich warunkach transportu i przechowywania produktów leczniczych. Zwraca także uwagę na kontrolę jakości leków podczas przyjmowania dostaw przez apteki. Pełna treść pisma w załączeniu.

IV Mistrzostwa Polski Farmaceutów w maratonie MTB

 • Opublikowano: 01 Lipiec 2019
 • Przez : Janusz Chmielewski

Zapraszamy Państwa do udziału w IV Mistrzostwach Polski Farmaceutów w maratonie MTB, które odbędą się w Józefowie koło Warszawy 21 września 2019r. Organizatorem zawodów jest HURTAP SA przy współudziale Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi. Patronat nad zawodami objęła Naczelna Izba Aptekarska, a patronat medialny Aptekarz Polski.

Strony