VIII Żeglarskie Mistrzostwa Polskie Aptekarzy

 • Opublikowano: 16 Lipiec 2019
 • Przez : Janusz Chmielewski

Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie zaprasza na kolejne Żeglarskie Mistrzostwa Aptekarzy. Impreza odbędzie się w dniach 30 sierpnia - 1 września 2019 r. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych dokumentach.

Po zarejestrowaniu załogi można złożyć podanie do Prezesa Częstochowskiej Rady Aptekarskiej o dofinansowanie udziału w regatach.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept

 • Opublikowano: 08 Lipiec 2019
 • Przez : Janusz Chmielewski

W Dzienniku Ustaw pod nr. 1253 z dnia 05-07-2019 ukazało się znowelizowane rozporządzenie w sprawie recept. Oto treść nowego rozporządzenia:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745 i 1773 oraz
z 2019 r. poz. 436 i 718) w § 10:
1) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „w postaci papierowej”;
2) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „w postaci papierowej”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

List otwarty prezes NRA Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej w sprawie ustawy o zawodzie farmaceuty

 • Opublikowano: 08 Lipiec 2019
 • Przez : Janusz Chmielewski

W imieniu 34 tys. farmaceutów, zwracam się do Państwa z gorącym apelem o pomoc w przyspieszeniu prac nad ustawą o zawodzie farmaceuty. Projekt tej regulacji został wypracowany przez zespół ds. opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty, powołany w 2016 r. przez ówczesnego Ministra Zdrowia. W prace ww.

Komunikat Śląskiego WIF

 • Opublikowano: 02 Lipiec 2019
 • Przez : Janusz Chmielewski

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wystosował komunikat, w którym przypomina o odpowiednich warunkach transportu i przechowywania produktów leczniczych. Zwraca także uwagę na kontrolę jakości leków podczas przyjmowania dostaw przez apteki. Pełna treść pisma w załączeniu.

IV Mistrzostwa Polski Farmaceutów w maratonie MTB

 • Opublikowano: 01 Lipiec 2019
 • Przez : Janusz Chmielewski

Zapraszamy Państwa do udziału w IV Mistrzostwach Polski Farmaceutów w maratonie MTB, które odbędą się w Józefowie koło Warszawy 21 września 2019r. Organizatorem zawodów jest HURTAP SA przy współudziale Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi. Patronat nad zawodami objęła Naczelna Izba Aptekarska, a patronat medialny Aptekarz Polski.

Komunikat MZ w sprawie wystawiania faktur VAT

 • Opublikowano: 25 Czerwiec 2019
 • Przez : Janusz Chmielewski

Minister Zdrowia wydał oficjalny komunikat, w którym wyjaśnia jak należy interpretować przepisy, które weszły w życie 6 czerwca i dotyczą sprzedaży leków przez apteki i punkty apteczne domom pomocy społecznej, organizacjom pożytku publicznego czy domom dziecka. Według opinii ministerstwa faktura musi  być wystawiona na tę osobę, na którą przepisano produkt leczniczy, natomiast jako płatnik może być wskazany ten podmiot który faktycznie płaci. Analogiczna sytuacja powinna wystąpić w przypadku produktów leczniczych o kategorii dostępności OTC (bez recepty).

Strony