Uwagi NRA do ustawy refundacyjnej

  • Opublikowano: 30 Maj 2013
  • Przez : Janusz Chmielewski

W związku z planowaną nowelizacją ustawy refundacyjnej i zaproszeniem ze strony ministerstwa do przesyłania uwag, jakie zmiany powinny byc wprowadzone w czasie tej nowelizacji, Naczelna Rada Aptekarska skierowała do Ministra Zdrowia dokument zbierający najważniejsze, zdaniem Rady, propozycje zmian w ustawie.

Sprawozdanie z Walnego Zebrania PTFarm.

  • Opublikowano: 29 Maj 2013
  • Przez : Janusz Chmielewski

14 maja 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Członków częstochowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdania z działalności Oddziału w latach 2010-1013.

Po stwierdzieniu zasadności wydatków oraz prawidłowości w prowadzeniu gospodarki finansowej Oddziału, Komisja Rewizyjna wniosła o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Następnie przeprowadzono wybory na Prezesa, Zarząd oraz Komisję Rewizyjną Oddziału.

Po raz kolejny Prezesem Oddziału został mgr farm. Przemysław Orlikowski, otrzymując największą ilość głosów.

Strony