Bezpłatne leki dla żołnierzy-górników

  • Opublikowano: 28 Listopad 2015
  • Przez : Janusz Chmielewski

Nowelizacja ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (DU-2015-1692 z 23.10.2015 r.) włączył żołnierzy-górników do grona osób uprawnionych do otrzymywania bezpłatnie leków Rp. i Rp.z. Osoby te powinny się legitymować zaświadczeniem wystawianym przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór zaświadczenia w załączeniu.

Rozporządzenie w sprawie wystawiania recept przez pielęgniarki

  • Opublikowano: 29 Październik 2015
  • Przez : Janusz Chmielewski

Minister Zdrowia podpisał i opublikował rozporządzenie określające jakie leki, materiały medyczne, środki spożywcze i wyroby medyczne mogą być przepisywane przez pielęgniarki i położne.

Treść rozporządzenia znajduje się pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12273900/12296481/dokument189410...

XIII Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

  • Opublikowano: 24 Październik 2015
  • Przez : Janusz Chmielewski

Zarząd Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XIII Międzynarodowej konferencji Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, która odbędzie się w dniach 2 – 4 grudnia 2015 roku w warszawskim hotelu Radisson Blu Sobieski. Tematem przewodnim Konferencji będzie “Farmakoekonomika w zdrowiu publicznym”.

W załączeniu przedstawiamy katalog przedkonferencyjny i wstępny ramowy plan zjazdu.

 

VII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Aptekarzy

  • Opublikowano: 24 Październik 2015
  • Przez : Janusz Chmielewski

W dniu 4.12.2015 o godz. 16.00 w sali konferencyjnej hotelu "Mercure" w Częstochowie odbędzie się zjazd sparwozdawczo-wyborczy naszej Izby. Obecność Delegatów jest obowiązkowa, nieobecność może nastąpić jedynie z ważnych losowych przyczyn i wymaga pisemnego usprawiedliwienia.

Więcej informacji znajduje się w załączonym zaproszeniu.

Strony