Zaproszenie do zawierania umów na zaopatrzenie w środki pomocnicze

  • Opublikowano: 02 Grudzień 2015
  • Przez : Janusz Chmielewski

Śląski OW NFZ zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania wniosków o zawarcie umowy na zaopatrzenie w śrdoki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne. 

Szczegóły znajdują się na stronie OW NFZ pod adresem: http://www.nfz-katowice.pl/?a=newsy_grupowanie&k0=dla-swiadczeniodawcy&k...

Bezpłatne leki dla żołnierzy-górników

  • Opublikowano: 28 Listopad 2015
  • Przez : Janusz Chmielewski

Nowelizacja ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (DU-2015-1692 z 23.10.2015 r.) włączył żołnierzy-górników do grona osób uprawnionych do otrzymywania bezpłatnie leków Rp. i Rp.z. Osoby te powinny się legitymować zaświadczeniem wystawianym przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór zaświadczenia w załączeniu.

Rozporządzenie w sprawie wystawiania recept przez pielęgniarki

  • Opublikowano: 29 Październik 2015
  • Przez : Janusz Chmielewski

Minister Zdrowia podpisał i opublikował rozporządzenie określające jakie leki, materiały medyczne, środki spożywcze i wyroby medyczne mogą być przepisywane przez pielęgniarki i położne.

Treść rozporządzenia znajduje się pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12273900/12296481/dokument189410...

Strony