Informacja prasowa Minsterstwa Zdrowia w związku z publikacją projektu nowych list refundacyjnych

  • Opublikowano: 19 Grudzień 2013
  • Przez : Janusz Chmielewski

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pojawił się projekt nowych list refundacyjnych oraz dodatkowy komentarz. Zwraca w nim uwagę wycofanie ponad 100 leków z list refundacyjnych. Szczegóły znajdują się pod adresem: http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=&ma=33078

Książka kontroli środków odurzających

  • Opublikowano: 17 Grudzień 2013
  • Przez : Janusz Chmielewski

Naczelna Izba Aptekarska informuje, iż w Kancelarii NIA jest do nabycia  „Książka Kontroli - Ewidencja przychodów i rozchodów środków odurzających grupy I-N i substancji psychotropowych grupy II-P oraz preparatów zawierających te środki lub substancje”. 

Cena jednej książki wynosi 34, 99 zł + koszt przesyłki, który przeciętnie  wynosi  ok. 12,50 zł.

Korespondencja Ministerstwa Zdrowia ws. zaopatrywania aptek poza hurtowniami farmceutycznymi

  • Opublikowano: 09 Listopad 2013
  • Przez : Janusz Chmielewski

Na stronie internetowej Śląskiej Izby Aptekarskiej znajduje się korespondencja pomiędzy tą izbą a ministerstwem zdrowia dotycząca wymogu zaopatrywania się aptek wyłącznie w hurtowniach farmaceutycznych. Z pisma tego wynika, iż obowiązek taki istniej lylko w stosunku do wszystkich produktów leczniczych oraz innych towarów, które są objęte system refundacji. Pozostały asortyment może byc zabywany z innych źródeł.Informacja ta jest dostępna pod adresem http://www.katowice.oia.pl/wpisy-act-more-id-5785.html

Recepty transgraniczne

  • Opublikowano: 09 Listopad 2013
  • Przez : Janusz Chmielewski

Opublikowano dziennik ustaw 2013-1293 wprowadzający od 8.11.2013 zmiany do rozporządzenia w sprawie recept lekarskich w zakresie recepty transgranicznej.

DU-2013-1293
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/1293

Pojawił się także 

- komunikat dla aptekarzy dotyczący nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich wprowadzającej receptę trans graniczną

Strony