Kolejne informacje na temat wystawiania recept przez farmaceutów

  • Opublikowano: 04 Maj 2020
  • Przez : Janusz Chmielewski

W pierwszych dniach kwietnia skierowaliśmy do Ministra Zdrowia pismo z postulatem, by udostępnić farmaceutom aplikację gabinet.gov.pl do wystawiania e-recept. Otrzymaliśmy odpowiedź, której pełną treść publikujemy w załączniku. Z odpowiedzi wynika, iż ministerstwo wraz z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia pracują nad umożliwieniem farmaceutom korzystania z aplikacji gabinet.gov.pl do wystawiania recept pro auctore i pro familia. Równolegle prowadzone są prace legislacyjne i informatyczne we współpracy z NFZ, które mają na celu umożliwienie weryfikacji prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osoby, której wystawiana jest recepta.

Z kolei Narodowy Fundusz Zdrowia wydał komunikat, w którym informuje, że w maju farmaceuci uzyskają dostęp do funkcji umożliwiających pobieranie numerów recept papierowych oraz do systemu eWUŚ: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dgl,77... Nasza izba zwróciła się kilka dni temu do Śląskiego OW NFZ o udostępnienie odpowiedniej dokumentacji związanej między innymi z tymi funkcjonalnościami i oczekujmy odpowiedzi.