Pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie realizacji recept dla ZHDK

  • Opublikowano: 07 Maj 2020
  • Przez : Janusz Chmielewski

Naczelna Izba Aptekarska opublikowała pismo Ministerstwa Zdrowia omawiające zasady realizacji recept wystawianych dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi. Na szczególną uwagę zasługują fragmenty odnoszące się do recept z brakującym określeniem poziomu odpłatności za lek oraz do recept, na których lekarz zaznaczył odpłatność 100% przy leku refundowanym. Pismo znajduje się w załączniku (wyróżnienia w treści pochodzą od CzOIA).

plik: