Szkolenia on-line

  • Opublikowano: 15 Czerwiec 2020
  • Przez : Janusz Chmielewski

Przedstawiamy propozycje webinarów przeznaczonych dla farmaceutów:

Śląska Izba Aptekarska oraz Okręgowa Izba Aptekarska w Opolu zapraszają na szkolenie on-line z cyklu webinarowa środa pt. "Farmakoterapia w dobie COVID-19", a także "Funkcjonowanie aptek w kontekście ostatnich zmian prawnych". Spotkanie odbędzie się 17 czerwca br. o godz. 18.00.
Za udział w webinarze można w sumie uzyskać 4 punkty (2 punkty od Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach oraz 2 punkty od Okręgowej Izby Aptekarskiej w Opolu).
Harmonogram spotkania:
18.00-19.00
  • "Farmakoterapia w dobie COVID-19" - dr hab. n. med. Jarosław Woroń - specjalista farmakologii klinicznej, Kierownik Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii UJ CM Kraków
19.00-19.30
  • "Funkcjonowanie aptek w kontekście ostatnich zmian prawnych" -  mgr farm. Marek Tomków - Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Opolu, Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
- Czy farmaceuta ze stażem krótszym niż pięć lat może samodzielnie pozostawać w  aptece?
- Jak zmieniła się podstawa prawna do wystawienia recepty farmaceutycznej?
- Czy recepta pro auctore jest tylko na czas COVID?
- Czy apteka może sprzedać leki OTC do sklepu ogólnodostępnego?
Partner spotkania: SERVIER POLSKA Sp. z o.o.
Warunkiem udziału w szkoleniu jest rejestracja na stronie:
Szkolenie będzie realizowane przez Clickmeeting. Dane dostępowe zostaną wysłane zwrotnie na maila po rejestracji.
Uwagi techniczne:
Rejestracja jest bez ograniczeń, natomiast ilość miejsc w pokoju webinarowym jest ograniczona do 500 osób jednocześnie. O udziale decyduje kolejność wejścia do pokoju webinarowego, a nie kolejność rejestracji.
Za udział w webinarze można w sumie otrzymać 4 punkty (2 punkty od Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach oraz 2 punkty od Okręgowej Izby Aptekarskiej w Opolu). Warunkiem otrzymania punktów jest pozytywne rozwiązanie testu do szkolenia, który będzie dostępny w portalu www.szkolenia.katowice.oia.pl
Jeżeli link z dostępem do pokoju webinarowego nie dotrze, proszę sprawdzić skrzynkę SPAM lub proszę o kontakt z Panem Lechem Wróblewskim z biura Śląskiej Izby Aptekarskiej - wroblewski.lech@slaskaoia.pl lub kom. 668220478.

Aptekarska Szkoła Zarządzania organizuje wraz z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie w najbliższy wtorek, tj 16.ego czerwca o godz. 19:00 webinar na punkty twarde.
Temat: "Opieka farmaceuta dla pacjentów uzależnionych od nikotyny" 4 punkty twarde
Link do rejestracji: https://aptekarska.clickmeeting.pl/4-punkty-twarde-opieka-farmaceutyczna-dla-pacjentow-uzaleznionych-od-nikotyny-/register
Szkolenie kończy się testem sprawdzającym wiedzę. Rejestracja bez ograniczeń, natomiast liczba miejsc w pokoju webinarowym ograniczona. O udziale decyduje kolejność wejść do pokoju webinarowego, a nie kolejność rejestracji.

Rola farmaceuty w zespole interdyscyplinarnym - zespół żywieniowy w szpitalach onkologicznych i onkohematologicznych - 17 czerwca, w środę o 21:00 – 22:30
Tematyka spotkania:
- potencjał merytoryczny farmaceuty w zespole interdyscyplinarnym
- polityka "zero waste" w zakresie zarządzania leczeniem żywieniowym
- analiza potrzeb w zakresie preparatów specjalnego przeznaczenia medycznego oraz leków do leczenia żywieniowego, a rodzaj kliniki
- weryfikacja działań zespołu z poziomu apteki szpitalnej.
Prelegenci:
- dr n. farm. Piotr Merks - przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Farmacji
- dr n. med. Agata Kasprzyk (d. Lewandowska) - dietetyk kliniczny