Zmiany stawek podatku VAT od 1 lipca

  • Opublikowano: 24 Czerwiec 2020
  • Przez : Janusz Chmielewski

Przypominamy, że od 1 lipca 2020 r. wchodzi nowa matryca stawek podatku VAT. Pierwotnie zmiana planowana była na 1 kwietnia, ale przepisy ustawy o zwalczaniu epidemii SARS-CoV-2 odroczyły termin do 1 lipca (więcej we wpisach http://www.czestochowa.oia.org.pl/?q=node/1017 oraz http://www.czestochowa.oia.org.pl/?q=node/1019).

W przypadku aptek zmiana dotyczy środków higienicznych, wyrobów medycznych i produktów dla dzieci. Decyzję o zakwalifikowaniu towaru do konkretnej klasy, a co za tym idzie o stawce VAT, podejmuje producent. Stąd mogą wynikać róznice między analogicznymi produktami różnych producentów. Taka sytuacja może dotyczyć np. waty czy podkładów na łóżka. Prosimy sugerować się informacjami przekazywanymi przez Państwa dostawców i odpowiednio korygować stosowaną w aptece stawkę VAT. Pamiętać należy, że apteki mające umowę z NFZ na realizację zleceń na środki pomocnicze muszą mieć ceny zgodne z obowiązującą umową. W razie potrzeby należy zrobić aneks do umowy zmieniający ceny detaliczne.