Harmonogram

W pierwszej połowie 2021 roku posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej zaplanowane są na:

  • 15 lutego
  • 22 marca
  • 19 kwietnia
  • 17 maja
  • 21 czerwca

Wszelkie dokumenty, które mają trafić pod obrady ORA (np. wnioski o opinię dla kandydatów na kierowników, pośby o przedłużenie okresu edukacyjnego itd.) winny wpłynąć do biura izby 7 dni przed planowanym posiedzeniem.