Harmonogram

W pierwszej połowie roku 2022 posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej zaplanowane są na:

  •  7 marca
  • 28 marca
  • 11 kwietnia
  •  9 maja
  • 23 maja
  •  6 czerwca

Wszelkie dokumenty, które mają trafić pod obrady ORA (np. wnioski o opinię dla kandydatów na kierowników, pośby o przedłużenie okresu edukacyjnego itd.) winny wpłynąć do biura izby 7 dni przed planowanym posiedzeniem.