Harmonogram

W pierwszej połowie roku 2024 posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej zaplanowane są na:

  • 15 stycznia
  • 12 lutego
  • 11 marca
  • 25 marca
  •   8 kwietnia
  • 22 kwietnia
  • 13 maja
  •   3 czerwca

Wszelkie dokumenty, które mają trafić pod obrady ORA (np. wnioski o opinię dla kandydatów na kierowników, pośby o przedłużenie okresu edukacyjnego itd.) winny wpłynąć do biura izby 7 dni przed planowanym posiedzeniem.