Komunikat NIA w sprawie zmiany opłaty ryczałtowej za leki recepturowe od 2013

  • Opublikowano: 28 Grudzień 2012
  • Przez : Janusz Chmielewski
Informuję, że z dniem 1 stycznia 2013 r. ulega podwyższeniu wartość 
najniższego wynagrodzenia, jakie obowiązuje w naszym kraju. 
Zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
również z dniem 1 stycznia 2013 r. ulega podwyższeniu kwota ryczałtu, jaki pobierają 
apteki za lek recepturowy.

Obecnie obowiązująca kwota 7,50 PLN zostaje zastąpiona
 od dnia 1 stycznia nową kwotą 8,00 PLN.


dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

http://nia.org.pl/news/2308/1/komunikat-w-sprawie-zmiany-oplaty-ryczaltowej-za.html