Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie zapisów dawkowania na receptach

  • Opublikowano: 13 Styczeń 2022
  • Przez : Janusz Chmielewski

Przekazujemy do wiadomości odpowiedzi, jakich udzieliło Ministerstwo Zdrowia na pytania zadane przez Częstochowską ORA oraz Naczelną Radę Aptekrską. Dotyczą one przede wszystkim zapisów sposobu dawkowania różnych postaci leków oraz niektórych innych kwestii związanych z realizacją recept.

Zwaracamy szczególnie uwagę na akapit odnoszący się do leków recepturowych wykonywanych w aptece w większych ilościsch niż ilość "ryczałtowa". Zdaniem Ministerstwa Zdrowia realizacja takich recept częściowo jest uzasadniona ze względu na twałość leku recepturowego.

Z kolei w odpowiedzi na pytania NRA istotne znaczenie ma fragment dotyczący leków psychotropowych.

Znamienne jest też w obu pismach powołanie się na prerogatywy zawodu farmaceuty, w tym samodzielność i posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe, cyt: "interpretacja recepty należy do fachowych zadań osoby realizującej tę receptę. Realizacja recepty musi wynikać przede wszystkim z szerokiej wiedzy farmaceuty w zakresie dawkowania, właściwości leków – w tym ich trwałości (np. zawiesin antybiotykowych, kropli ocznych) oraz w oparciu o informacje o realnej dostępności leków i ich tymczasowej refundacji. To magister farmacji jest profesjonalistą w zakresie realizacji recept, tak więc nie powinna ona opierać się na wytycznych Ministerstwa Zdrowia, a jedynie na kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu realizującego." oraz "określenie terminu ważności leku recepturowego należy do fachowych zadań farmaceuty, to również decyzja o częściowej realizacji recepty na lek recepturowy musi wynikać przede wszystkim z szerokiej wiedzy farmaceuty". Byłoby bardzo dobrze, gdyby to stanowisko Ministerstwa Zdrowia podzielali kontrolerzy NFZ.