Zaproszenie do udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - Wytyczne kliniczne - 31 stycznia 2022 r.

  • Opublikowano: 17 Styczeń 2022
  • Przez : Janusz Chmielewski

Agencj Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach online, w ramach projektu szkoleniowego: ,,Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej".

Najbliższe szkolenie odbędzie się 31 stycznia 2022 r. i dotyczyć będzie wytycznych praktyki klinicznej.
Celem kształcenia jest wyposażenie słuchacza w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do krytycznej oceny wytycznych praktyki klinicznej. Celem drugoplanowym jest przygotowywanie słuchacza do aktywnego uczestnictwa w procesach przygotowywania wytycznych praktyki klinicznej z zastosowaniem wybranej metodyki. W takcie szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę na temat metodyki tworzenia wysokiej jakości wytycznych klinicznych, oceny wytycznych z wykorzystaniem narzędzia AGREE II oraz procesu opiniowania zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego przez AOTMiT.
Szkolenie dedykowane jest w szczególności osobom, które biorą udział w opracowywaniu wytycznych klinicznych oraz wykorzystują je w codziennej praktyce (kadra medyczna, organizacje pacjenckie, pracownicy podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia, płatnika publicznego).

Szczegółowe informacje dot. szkolenia, dostępne na stronie projektowej: https://power.aotm.gov.pl/wytyczne_kliniczne.php. Dodatkowe informacje znajdują się w załączonych plikach.