Punkty edukacyjne za indywidualną prenumeratę "Farmacji Polskiej" i "Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research"

  • Opublikowano: 21 Styczeń 2022
  • Przez : Janusz Chmielewski

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne informuje o możliwości uzyskania punktów edukacyjnych za indywidualną prenumeratę czasopism naukowych - "Farmacji Polskiej" i "Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research", których jest wydawcą.
Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 28 grudnia 2021 r. w sprawie punktów edukacyjnych uzyskiwanych w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego oraz wzoru karty rozwoju zawodowego farmaceuty, farmaceuta może uzyskać punkty edukacyjnych za indywidualną prenumeratę czasopisma naukowego z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Zachęcamy farmaceutów do indywidualnej prenumeraty "Farmacji Polskiej" i "Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research".

Informacja o liczbie punktów za prenumeratę indywidualną znajduje się w załączniku nr 2 (Lp. 26) do rozporządzenia ministra zdrowia z 28 grudnia
2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2494). Link do rozporządzenia: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002494