Apel do wszystkich aptekarzy RP w związku z ustanowieniem Roku Łukasiewicza

  • Opublikowano: 22 luty 2022
  • Przez : Janusz Chmielewski
I.Łukasiewicz

Apel do wszystkich aptekarzy R. P.

Sejm ustanowił mgr farmacji Ignacego Łukasiewicza (1822 – 1882) patronem roku 2022.

Ten najwybitniejszy syn polskiej farmacji był ponad 30 lat związany z aptekami Podkarpacia i Lwowa. Jest powszechnie ceniony jako współautor oddestylowania frakcji nafty z ropy naftowej, wynalazca lampy naftowej i pionier górnictwa naftowego i petrochemii.

Mgr farmacji I. Łukasiewicz wykazał się patriotyzmem. Był konspiratorem, więźniem politycznym, a następnie wspierał powstanie styczniowe.

Na niwie społecznej dał się poznać jako zręczny i skuteczny organizator i hojny fundator. Nazywany „ojcem Ignacym” przyczynił się do powstania lokalnych dróg i mostów, szkół ludowych, sądów, ubezpieczalni społecznych, kas pożyczkowych. Współfundował kościół.

Apelujemy do wszystkich aptekarzy w kraju:

Zademonstrujmy naszą integrację i łączność z wartościami reprezentowanymi przez mgr I. Łukasiewicza. Zapalmy lampy naftowe (lub ich elektryczne atrapy) we wszystkich witrynach aptecznych przez cały miesiąc marzec. Uzupełnijmy je hasłem MGR FARMACJI IGNACY ŁUKASIEWICZ PATRONEM ROKU 2022. i posterami z jego podobizną.

Poprzez tę akcję utworzymy krąg światła dedykowany wielkiemu aptekarzowi udowadniając, że nasza farmaceutyczna przyszłość tkwi korzeniami w osobowości i dziele mgr I. Łukasiewicza.

 

Zachodniopomorska Okręgowa Rada Aptekarska

oraz Komisja ds. Etyki, Integracji i Dziedzictwa Zawodowego ZORA

Szczecin , dn. 2. lutego 2022 r.