Okręgowy Zjazd Aptekarzy Sprawozdawczo-Wyborczy Częstochowskiej OIA

  • Opublikowano: 13 Marzec 2023
  • Przez : Janusz Chmielewski

10 marca 2023 r. odbył się kolejny zjazd Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Organy Izby - Rada, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Komisja Rewizyjna, Sąd Aptekarski przedstawili sprawozdania z działalnosci w roku 2022. Ponadto Skarbnik OIA zreferował wykonanie budżetu w roku 2022, przedstawił preliminarz na rok bieżącu oraz bilans finansowy Izby. Uczestnicy zjazdu udzielili Okręgowej Radzie Aptekarskiej absolutorium.

Dodatkowo w czasie zjazdu wybrano członka Okręgowego Sądu Aptekarskiego. W składzie sędziowskim pojawiłsię vacat, z powodu odejścia z naszej izby mgr farm. Anny Ploski-Pradela. Na jej miejsce wubrano mgr farm. Agatę Musiałek.

Kilka zdjęć z obrad zjazdu zamieściliśmy na naszym Facebooku.