Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

  • Opublikowano: 13 Marzec 2023
  • Przez : Janusz Chmielewski

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, że Państwa umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne kończą swoją ważność z dniem 30 czerwca 2023 roku. W związku z powyższym na stronie Śląskiego OW NFZ w miejscu:
Kontraktowanie 2023/zaopatrzenie w wyroby medyczne/Komunikaty" oraz „Kontraktowanie 2023/zaopatrzenie w wyroby medyczne/zaproszenia do składania wniosków o zawarcie umów od 1 lipca 2023 roku.” zostały wystawione szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków o zawarcie umów na okres od 1 lipca 2023.