Warsztaty „Profesjonalna Obsługa Pacjenta w Dobie Opieki Farmaceutycznej”

  • Opublikowano: 23 Maj 2023
  • Przez : Janusz Chmielewski

Informujemy, że warsztaty prowadzone przez "Aptekarską Szkołę Zarządzania" we współpracy z naszą izbą odbędą się 13.06.2023 w godzinach 9.00-14.00

Farmaceuci od zawsze wzbudzają zaufanie pacjenta a także stanowią ważne ogniwo budowania i wzmacniania świadomości zdrowotnej wśród pacjentów. Chorzy coraz częściej w pierwszej kolejności po poradę udają się do apteki, a farmaceuta poprzez możliwość bezpośredniego kontaktu z pacjentem, może wnieść istotny wkład w rozwój świadomości na temat profilaktyki zdrowia. Farmaceuci codziennie stykają się z nowymi, specyficznymi sytuacjami w aptece, u pacjentów pojawiają się nowe potrzeby, dolegliwości, jednostki chorobowe, a w odpowiedzi na nie szereg nowych preparatów i rozwiązań.

 

Warsztat dedykowany członkom Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, w szczególności pracownikom pierwszego stołu.

Szkolenie jest realizowane w warsztatowej formie, która pozwala na wymianę doświadczeń między uczestnikami i trenerami.

5 punktów edukacyjnych

Częstochowa, ul. Jerzego Waszyngtona 28/m. 7 (Siedziba Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej)

 

Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli okazję zgłębić kluczowe dla profesjonalnej obsługi pacjenta zagadnienia:

  • Pierwsze wrażenie w budowaniu relacji z pacjentem
  • Badanie potrzeb – rola pytań podczas wywiadu farmaceutycznego 
  • Rekomendacja rozwiązania w odpowiedzi na potrzeby pacjenta  
  • Terapia komplementarna jako element opieki nad pacjentem