Sprawozdanie z Walnego Zebrania PTFarm.

  • Opublikowano: 29 Maj 2013
  • Przez : Janusz Chmielewski

14 maja 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Członków częstochowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdania z działalności Oddziału w latach 2010-1013.

Po stwierdzieniu zasadności wydatków oraz prawidłowości w prowadzeniu gospodarki finansowej Oddziału, Komisja Rewizyjna wniosła o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Następnie przeprowadzono wybory na Prezesa, Zarząd oraz Komisję Rewizyjną Oddziału.

Po raz kolejny Prezesem Oddziału został mgr farm. Przemysław Orlikowski, otrzymując największą ilość głosów.

Więcej informacji znajduje się w załączonum sprawozdaniu.