Życzenia z okazji Dnia Aptekarza

  • Opublikowano: 26 Wrzesień 2012
  • Przez : Janusz Chmielewski

SZANOWNI APTEKARZE !

W dniu dzisiejszym - 26 września obchodzimy Ogólnopolski Dzień Aptekarza - doroczne Święto patronów aptekarzy i farmaceutów Kosmy i Damiana. Nasi patroni już przed wiekami dali nam niezrównany przykład pracy
dla dobra chorego, pracy wzbogaconej o wymiar etyczny i duchowy.

Z tej okazji w imieniu Okręgowej Rady Aptekarskiej w Częstochowie pragnę złożyć wszystkim aptekarzom i farmaceutom wyrazy szacunku i uznania dla ich codziennej, trudnej pracy. Życzę Wam sukcesów w życiu osobistym i zawodowym oraz satysfakcji z działań na rzecz środowiska farmaceutycznego.

Z aptekarskim pozdrowieniem

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej

w Częstochowie

(-) Piotr Stojek