PROTOKOŁY

W tym miejscu publikujemy skrócone protokoły z posiedzeń Okręgowej Rady Aptekarskiej. Z uwagi na ochronę danych osobowych oraz dóbr osobistych, z protokołów usunięta została część nazwisk, adresów i niektóre inne informacje. Protokoły z zakończonych kadencji zostały połączone w jedno archiwum.