UWAGA! Fałszywe recepty!

  • Opublikowano: 25 Lipiec 2017
  • Przez : Janusz Chmielewski

Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Opolu informuje, że w aptekach ponownie pojawiły się sfałszowane recepty wystawione na OxyContin 80 mg x 60 tabl. w NZOZ SAWA-MED we Wrocławiu przy ul. Słowiańskiej 35A przez lek. Ryszarda Macieja Marca (w załączeniu). Prawidłowe recepty są opatrzone nadrukiem lub pieczątką Świadczeniodawcy o innej treści (prawidłowe dane w załączeniu). Lekarz Ryszard Marzec nigdy nie pracował w tej przychodni, recepty sygnuje pieczątką osobistą (w załączeniu). W przypadku zrealizowania lub próby realizacji przedmiotowych lub podobnych recept należy natychmiastowo powiadomić Policję, Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Opolu oraz NFZ.