Ministerstwo Zdrowia wstrzymało prace nad zmianami w pozaaptecznym obrocie lekami

  • Opublikowano: 09 Sierpień 2017
  • Przez : Janusz Chmielewski

Ministerstwo Zdrowia wycofało się z prac nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie leków, które mogą znajdować się w obrocie poza aptekami. W odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister Tombarkiewicz pisze:

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 14077 złożoną przez Panią Poseł Ewę Malik w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, uprzejmie informuję, że w związku z napływem w ramach konsultacji publicznych licznych merytorycznych uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, kwestionujących kierunek projektowanych zmian, mogących skutkować negatywnym wpływem na rynek polskich przedsiębiorców z branży obrotu hurtowego i detalicznego produktami leczniczymi przeznaczonymi do sprzedaży poza aptekami, prace legislacyjne nad projektem zostały wstrzymane a projekt w zaproponowanym kształcie nie będzie procedowany.

Więcej na ten temat można przeczytać w artykule: https://mgr.farm/content/ministerstwo-zdrowia-rezygnuje-ze-zmian-w-pozaa...