Komunikat Śląskiego OW NFZ w sprawie terminu wypłaty refundacji

  • Opublikowano: 12 Październik 2017
  • Przez : Janusz Chmielewski

Komunikat
dla aptek w sprawie terminu wypłaty refundacji cen leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
wydanych na podstawie recept w okresie 18/2017

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że w związku z wydłużonym czasem przetwarzania danych o obrocie lekami refundowanymi w ostatnim okresie sprawozdawczym w Portalu Świadczeniodawcy zmianie ulegnie termin płatności refundacji cen leków.
Termin płatności refundacji wynikającej ze zbiorczych zestawień recept za okres 18/2017, które wpłyną w wersji pisemnej do Śląskiego OW NFZ w dniach od 10.10.2017 r. do 16.10.2017 r. zostanie skrócony z 14 do 10 dni kalendarzowych liczonych od daty wpływu dokumentów rozliczeniowych do kancelarii Oddziału.
W przypadku gdy termin płatności przypadnie na dzień wolny od pracy zlecenie przelewu refundacji zostanie wysłane w dzień roboczy poprzedzający dzień wolny.