KOMUNIKAT W SPRAWIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU MONITOROWANIA OBROTU PRODUKTAMI LECZNICZYMI (ZSMOPL)

  • Opublikowano: 03 Grudzień 2017
  • Przez : Janusz Chmielewski

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia opublikowało 1 grudnia komunikat, w którym zawiadamia o uruchomieniu zoptymalizowanego schematu rejestrowania podmiotów w ZSMOPL: https://www.csioz.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/zoptymalizowana-funkcjonalnosc-zakladania-kont-w-zsmopl-juz-dostepna/

1 grudnia w środowisku produkcyjnym i ewaluacyjnym ZSMOPL została udostępniona zoptymalizowana funkcjonalność zakładania kont i podłączania podmiotów raportujących.

Aby złożyć wniosek o założenie konta podmiotu raportującego w ZSMOPL (ewaluacja i produkcja) osoba reprezentująca podmiot, która składa wniosek musi posiadać elektroniczny podpis kwalifikowany lub podpis potwierdzony Profilem Zaufanym. Podpisany wniosek będzie akceptowany za pomocą systemu. Szczegółowe opis procesu zakładania kont w ZSMOPL znajduje się w Procedurze podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym.

Środowisko produkcyjne

Portal środowiska produkcyjnego ZSMOPL jest dostępny pod adresem https://zsmopl.ezdrowie.gov.pl(Otworzy się w nowej karcie)

 

Środowisko testowe

Jednocześnie nadal dostępne jest środowisko ewaluacyjne (testowe) pod adresem: https://ewa-zsmopl.ezdrowie.gov.pl(Otworzy się w nowej karcie)

Na środowisku ewaluacyjnym wszelkie procesy, w tym zakładania kont, stanowią dokładne odwzorowanie procesów wykonywanych w środowisku produkcyjnym dlatego należy stosować się do wytycznych zawartych w instrukcji do środowiska produkcyjnego.

Środowisko ewaluacyjne jest przeznaczone dla twórców oprogramowania oraz dla podmiotów raportujących, które chcą przetestować funkcjonalności systemu przed założeniem konta na środowisku produkcyjnym. Prowadzenie testów na środowisku ewaluacyjnym jest rekomendowane przez CSIOZ.

 

Certyfikaty do podpisywania komunikatów

W środowisku produkcyjnym i ewaluacyjnym akceptowane będą certyfikaty niekwalifikowane wystawione przez  dowolne centrum certyfikacji zarejestrowane w rejestrach Narodowego Centrum Certyfikacji(Otworzy się w nowej karcie). Certyfikaty wystawione przez CSIOZ w okresie pilotażu i prowadzonej ewaluacji będą akceptowane wyłącznie na środowisku ewaluacyjnym.

Wymagania dla certyfikatu:

  • zawiera adres e-mail, nazwę reprezentowanego podmiotu i miejsca prowadzenia działalności (opcjonalnie: imię i nazwisko subskrybenta),
  • jest zgodny ze standardem X.509 v3,
  • jest zabezpieczony funkcją skrótu minimum SHA1 (zalecana SHA2),
  • ma minimalną długość kluczy kryptograficznych: RSA/DSA 2048 bit,
  • jest wystawiany w formacie PEM oraz opcjonalnie w formacie P12.

W przypadku chęci wykorzystania certyfikatu zgodnego z powyższą specyfikacją, wystawionego przez zagraniczne centrum certyfikacji wymienione na liście europejskich zaufanych centrów certyfikacji (https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/(Otworzy się w nowej karcie) ) wymagany jest wcześniejszy kontakt drogą mailową na adres certyfikaty@csioz.gov.pl .

 

Pomoc techniczna w zakresie ZSMOPL:

tel.: 22 597 09 70
e-mail: zsmopl@csioz.gov.pl

W związku z powyższym nieaktualne stały się informacje zamieszczone na naszej stronie poprzednio: http://www.czestochowa.oia.org.pl/?q=node/689

Do założenia konta w systemie niezbędne są:

  • podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP
  • certyfikat uwierzyteniający dane przesyłane przez apteki po 01.01.2018

Podpis elektroniczny wymaga zakupienia go od firmy komercyjnej, natomiast profil zaufany można utworzyć samodzielnie i bezpłatnie za pośrednictwem jednego z banków: PKO Bank Polski, Inteligo, Bank Zachodni WBK, Bank Pekao S.A., mBank, ING Bank Śląski S.A., Bank Millennium SA. Instrukcja utworzenia profilu dostępna jest na stronach internetowych banków. Inna droga pozyskania profilu zaufanego, dla osób nie posiadających konta w wymienionych bankach, polega na zarejestrowaniu na stronie internetowej ePUAP i potwierdzenia tożsamości w ZUS lub Urzędzie Skarbowym.

Dzięki uprzejmości firmy XSYSTEM S.C. udostępniamy Państwu skróconą instrukcję zakładania konta w systemie ZSMOPL, przeznaczoną wyłącznie dla aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych: http://aptekipolskie.biz/zsmopl-srodowisko-produkcyjne/instrukcja_podlaczenia_do_zsmopl_srodowisko_produkcyjne/ (dostępna także jako załącznik do tek wiadomości).

Certyfikat służący uwierzytelnianiu danych wysyłanych z aptek - zgodnie z zacytowanych komuniaktem CSIOZ - musi być zakupiony od jednej z firm komercyjnych, zarejestrowanej w Narodowym Centrum Certyfikacji. Certyfikaty wystawione poprzednio przez CSIOZ nie będą honorowane!! Zwracamy uwagę, że każda apteka jednego podmiotu gospodarczego musi posiadać własny unikalny certyfikat.