Dodatkowe infomacje dotyczące zakładania kont w systemie ZSMOPL

  • Opublikowano: 04 Grudzień 2017
  • Przez : Janusz Chmielewski

Aby prawidłowo założyć konto apteki w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, na Platformie P2 zarejestrowana musi być osoba reprezentująca podmiot prowadzący aptekę (punkt apteczny). CSIOZ zaleca, aby w ramach jednego podmiotu było przynajmniej 2 użytkowników pełniących role administratorów lokalnych. Wskazane jest więc, by takie konto P2 założyła jeszcze jedna osoba, np. kierownik apteki. Konto na Platformie P2 może posiadać każdy obywatel, niezależnie od pełnionej funkcji i wykonywanego zawodu.

Rejestracji dokonuje się pod adresem https://zsmopl.ezdrowie.gov.pl/rejestracja w trakcie zakładania konta apteki w ZSMOPL

Osoby, które wcześniej założyły konto na platformie P2, nie muszą robić tego ponownie.