Wyjaśnienie radcy prawnego izby na temat opłaty recyklingowej

  • Opublikowano: 23 Styczeń 2018
  • Przez : Janusz Chmielewski

Stosownie do treści art. 40a ust 1 ustawy z dn. 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. każdy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego (a zatem również prowadzący aptekę), w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Za lekką torbę na zakupy uważana jest torba, której grubość wynosi od 15 do 50 mikrometrów - jeżeli torba ma mniejszą grubość wtedy nie podlega opłacie recyklingowej. Stawka opłaty recyklingowej wynosi w chwili obecnej 20 groszy za jedną sztukę takiej torby  - przy czym jest to cena netto, która powinna być powiększona o kwotę VAT wg stawki 23% (a zatem brutto jest to kwota 25 groszy).

Należy jednak pamiętać, że stosownie do treści art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym z rodzajów przychodów podlegających opodatkowaniu jest przychód z tzw. nieodpłatnych świadczeń. Przychód taki powstaje m.in. w przypadku otrzymywania przez klienta darmowych towarów.

Wobec powyższego wskazanym wydaje się dokonywanie sprzedaży lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego a nie jedynie pobieranie samej opłaty recyklingowej - tak, aby nie narazić się na ewentualne konsekwencje z w/w tytułu. A zatem wydając taką lekką torbę na rzecz klienta zasadnym byłoby pobranie od niego łącznej kwoty większej niż 25 groszy - np. 26 groszy z czego 25 groszy to opłata recyklingowa a 1 grosz opłata z tytułu sprzedaży takiej torby.
Rzecz jasna kwota taka może wynosić np. 30 groszy - istotne jest aby do wartości opłaty recyklingowej doliczyć jakąkolwiek dodatkową opłatę.

Radca Prawny Częstochowskiej OIA Michał Kobylarz