Przypominamy o zaliczaniu okresów edukacyjnych

  • Opublikowano: 02 luty 2018
  • Przez : Janusz Chmielewski

Przypominamy wszystkim członkom naszej izby, którzy z dniem 31.12.2017 zakończyli swój okres edukacyjny, o konieczności złożenia w biurze izby wszystkich wymaganych dokumentów. Zwracamy uwagę, że obowiązuje nas uchwała podjęta 27.11.2017 przez Częstochowską Okręgową Radę Aptekarską w sprawie trybu postępowania w sprawach związanych z realizacją obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych (treść uchwały znajduje się pod adresem: http://www.czestochowa.oia.org.pl/sites/default/files/uchwala_zaliczanie_szkolen.pdf).

W myśl tej uchwały farmaceuta składa w biurze izby certyfikaty, potwierdzenia i zaświadczenia wraz z wypełnioną i uzupełnioną kartą szkoleń do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu edukacyjnego. Jeśli z różnych przyczyn losowych farmaceuta nie zgromadził wymaganej ilości punktów, może w tym samym terminie, tj. do 31 marca, wystąpić z uzadnionym wnioskiem o przedłużenie okresu edukacyjnego. Okres edukacyjny może zostać przedłużony maksymalnie o 24 miesiące.

Przypominamy także, że obecny rok - 2018 - jest dla większości z nas ostatnim rokiem trzeciego okresu edukacyjnego. Do 31 grudnia 2018 należy zgromadzić 100 punktów edukacyjnych, z czego przynajmniej połowę za udział w certyfikowanych kursach zakończonych testem (tzw. punkty "twarde"). Oprócz kursów, szkoleń  i posiedzeń naukowych organizowanych przez uczelnie, towarzystwa naukowe i izby, punkty zdobyć można również za niektóre formy samokształcenia, takie jak publikacje naukowe i popularnonaukowe, sprawowanie opieki nad studentem odbywającym staż lub praktykę wakacyjną czy pełnienie funkcji kierownika specjalizacji.