E-recepta - podstawowe informacje

  • Opublikowano: 11 Marzec 2018
  • Przez : Janusz Chmielewski

Do naszej izby napływają pytania o szczegóły związane z wprowadzanymi właśnie "e-receptami". Jak na razie jednak znanych jest niewiele konkretów, procedowana jest właśnie ustawa wprowadzająca to rozwiązanie, do konsultacji trafił też projekt rozporządzenia w sprawie recept, uwzględniający dokumenty elektroniczne. Dopiero po ich przyjęciu i przeanalizowaniu będzie można przekazać środowisku więcej informacji.

Obecnie możemy przedstawić jednynie podstawowe założenia systemu recepty elektronicznej.

E-recepta jest jednym z elementów platformy P1, czyli "Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych". Dostęp do tej platformy, choć o różnych uprawnieniach, będą mieć pracownicy medyczni oraz pacjenci. P1 gromadzić będzie pełną dokumetację medyczną pacjenta, dzięki czemu osoby uprawnione będą miały ułatwiony wgląd w te dokumenty. Proces wystawienia recepty elektronicznej będzie polegał na zarejestrowaniu wizyty pacjenta u osoby uprawnionej do wystawiania recept i przygotowaniu w lokalnym systemie komputerowym lekarza (felczera,pielęgniarki) recepty lub paczki recept. Po ich podpisaniu podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym zostaną one wysłane do "chmury" na platformie P1. Jednocześnie pacjent otrzyma odpowiednią informację o wystawionych receptach albo w postaci elektronicznej (jeśli posiada swoje konto w P1 i korzysta z maili) albo wydruku informacyjnego. Ponadto otrzyma też indywidualne dane dostępowe do tych recept. Kod taki może zostać przekazany e-mailem, SMSem bądź wydrukowany.

Z kodem dostępu oraz numerem PESEL pacjent uda się do apteki. Tam farmaceuta na podstawie przedstawionego kodu uzyska dostęp do zapisanych w "chmurze" recept. Pacjent będzie mógł zdecydować, czy w tej aptece zrealizuje wszystkie recepty, czy tylko część. Wtedy wskazane recepty zostaną pobrane do systemu komputerowego apteki i tam otaksowane. Pacjent otrzyma leki, uiści wymaganą opłatę, a elektroniczny dokument potwierdzający zrealizowanie recepty zostanie wysłany przez aptekę na platformę P1. Najprawdopodobniej realizujący receptę będzie musiał także posługiwać się profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym lub innym tego rodzaju certyfikatem. Otaksowane recepty będą podstawą do wypłacenia aptece refundacji za wydane leki zniżkowe.

W tej chwili nic więcej nie można powiedzieć o procesie realizacji e-recepty i wymaganiach stawianych w związku z tym aptekom i farmaceutom. Wiadomo, że prowadzone były ustalenia, co należy zrobić w przypadku braku dostępu do internetu lub samej platformy P1, żeby pacjenci nie byli pozbawieni potrzebnych im leków, choc nie znane są jeszcze szczegóły. Nie wiadomo też, na ile system e-recept będzie ułatwiał ich prawidłowe wystawienie (np. weryfikację ilości na podstawie podanego dawkowania, podanie prawidłowej postaci i dawki leku) oraz realizację (np. kontrolę ważności recepty, realizację recept z odroczonym terminem, weryfikację uprawnień pacjenta). Mamy nadzieję, że te kwestie zostaną dość szybko wyjaśnione, zwłaszcza po przeprowadzonym pilotażu używania e-recept.