Projekt rozporządzenia w sprawie recept - apel do członków Izby

  • Opublikowano: 12 Marzec 2018
  • Przez : Janusz Chmielewski

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji zaprezentowano projekt nowego rozporządzenia w sprawie recept: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12309051/katalog/12495156#12495156. Między innymi nakłada on na farmaceutów obowiązek ustalenia odpłatności za lek w przypadku, kiedy lekarz jej nie wpisze lub zrobi to błędnie. Problem polega na tym, że trzeba będzie wtedy uwzględnić wskazania, np. wiek, płeć, rodzaj choroby, czego dotychczas realizujący receptę nie musiał robić. Więcej na ten temat znajduje się pod adresem: https://mgr.farm/content/farmaceuta-ustali-odplatnosc-za-lek-ministerstw.... Apelujemy do naszych członków o przyłączenie się do akcji negatywnej oceny tej części projektu. Szczegóły opisuje artykuł: https://mgr.farm/content/farmaceuto-nie-chcesz-ustalac-odplatnosci-za-le...
Znajduje się tam też wzór pisma, które należy wysłać do osób odpowiedzialnych za projekt.

Mamy nadzieję, że odpowiednio duży ilość negatywnych opinii spowoduje zmiane tego fatalnego zapisu.