Zmiana rozporządzenia w sprawie szkoleń ciągłych farmaceutów

  • Opublikowano: 12 Marzec 2018
  • Przez : Janusz Chmielewski

8 marca ukazało się nowe rozporządzenie w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych   http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/499/1 . Wprowadza ono kilka zmian, oto najwżniejsze z nich:

  • do tematyki kursów dodano między innymi zagadnienia opieki farmaceutycznej, jakości i autentyczności leków, radiofarmacji, farmacji onkologicznej czy wyrobów medycznych;
  • z zakresu szkoleń usunięto homeopatię;
  • punkty "twarde" (50 na cykl szkoleniowy) będą przyznawane wyłącznie za kursy w formie stacjonarnych wykładów, seminariów bądź ćwiczeń;
  • punkty edukacyjne będą przyznawane również za prenumeratę czasopism naukowych;
  • o przedłużenie okresu edukacyjnego farmaceuta musi wystąpić jeszcze w jego trakcie, a nie po zakończeniu;
  • przedłużenie okresu edukacyjnego nie przesuwa rozpoczęcia kolejnego okresu;
  • informacja o niezaliczonym okresie edukacyjnym zostaje wpisana do karty szkolenia ciągłego.

Rozporządzenie wchodzi w życie 22 marca. Mając na względzie podane wyżej zmiany, farmaceutom zainteresowanym kursami internetowymi na punkty "twarde" sugerujemy zakończenie dostępnych szkoleń przed tą datą. Oczywiście punkty zebrane przez farmaceutów przed wejściem w życie nowego rozporządzenia zostaną zaliczone. Dokładne omówienie zmian i konsekwencje, jakie niosą one farmaceutom znajdzie się w jednym z najbliszych numerów "Gońca Aptekarskiego".

Dodatkowe informacje znaleźć można w artykule: https://mgr.farm/content/farmaceuci-nie-zdobeda-juz-punktow-twardych-prz...