Podsumowanie konferencji Forum Wiedzy Farmaceutycznej

  • Opublikowano: 13 Marzec 2018
  • Przez : Janusz Chmielewski

W dniach 9-11 marca 2018r. w Zakopanem odbyła się kolejna konferencja z cyklu "Forum Wiedzy Farmaceutycznej". Farmaceutów zatrudnionych w aptekach szpitalnych gościł Hotel Wersal a gospodarzem spotkania była Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska. Po uroczystym powitaniu zgromadzonych gości przez mgr farm. Przemysława Orlikowskiego - Prezesa Częstochowskiej ORA rozpoczęła się naukowa część spotkania, którą otworzył dr n. farm. Marcin Cichoń (Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy w Tarnowskich Górach) niezwykle ciekawym wykładem na temat Chronofarmakoterapii. Dr Cichoń wielokrotnie podkreślił jak istotne znaczenie przy podawaniu leków ma uwzględnienie biologicznego rytmu ludzkiego organizmu. Fantastyczną niespodzianką przygotowaną dla uczestników spotkania było pojawienie się znamienitych mieszkańców Krakowa. Dziennikarz i pisarz Leszek Mazan oraz redaktor naczelny magazynu "Przekrój" Mirosław Czuma, którzy wspólnie stworzyli wiele ciekawych literackich dzieł, uświetnili swoją obecnością pierwszy dzień Forum 2018. W nawiązaniu do obchodzonego niedawno Dnia Kobiet znani Krakowianie z gracją przedstawili rys historyczny kobiet w farmacji raz po raz wplatając humorystyczne anegdoty, co wprawiło słuchaczy w niezwykle pogodny nastrój.

Drugi dzień konferencji rozpoczął Śląski Wojewódzki Konsultant ds. Farmacji Szpitalnej mgr Przemysław Orlikowski podsumowaniem minionego roku w Śląskiej Farmacji Szpitalnej. Konsultant przedstawił swoje oczekiwania w stosunku do rzeczywistości i podkreślił zadania kierownika apteki w wypełnieniu tej misji. Kolejnym wykładowcą była dr n. farm. Krystyna Chmall-Jagiełło - Małopolski Wojewódzki Konsultant ds. Farmacji Szpitalnej. Pani dr Chmall-Jagiełło mówiła o standardach i roli aptek szpitalnych w akredytacji szpitali, pobudzając swoją przemową całe audytorium do żywej dyskusji. Równie ciekawą i ekscytującą kontynuacją rozmów był popołudniowy Panel Dyskusyjny, którego tematem jawiła się niesatysfakcjonująca ocena Śląskiej Farmacji Szpitalnej w raporcie z kontroli Konsultanta Wojewódzkiego. Obecni na Konferencji farmaceuci szpitalni śmiało brali udział w debacie, przedstawiając swój punkt widzenia z perspektywy pełnionych funkcji i nabytego doświadczenia. Swoją praktyką zawodową i płynącymi z niej wnioskami chcieli podzielić się również z niestety, niezbyt liczną reprezentacją młodej farmacji szpitalnej.

Niezwykle merytorycznie owocne spotkanie zakończyło się 11 marca o godz 10.00 a Zakopane pożegnało nas pięknym widokiem, skąpanych w słońcu Tatr.

(Fotorelacje dostępne na naszym Facebooku)