Prośba o zakończenie procedury zaliczania zaległego okresu edukacyjnego

  • Opublikowano: 25 Kwiecień 2018
  • Przez : Janusz Chmielewski

Częstochowska Okręgowa Rada Aptekarska prosi osoby, które jeszcze nie dostarczyły do biura izby dokumentów poświadczających zaliczenie okresu edukacyjnego zakończonego 31.12.2016, aby jak najszybciej wywiązały się z tego obowiązku. Według danych izby dziewięciu farmaceutów wciąż ma nie zakończony okres edukacyjny 2012-2016, nie wnosili też o jego przedłużenie. Przypominamy, że nieuzyskanie wymaganej liczby punktów edukacyjnych i niezaliczenie szkoleń ciągłych może skutkować skierowaniem sprawy do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w celu rozpoznania, czy nie doszło do naruszenia Kodeksu Etyki. Ponadto osoby te nie dają rękojmi należytego prowadzenia apteki i nie mogą ubiegać się o stanowisko kierownicze. Apelujemy o uregulowanie tej kwestii.