Komunikat NFZ w sprawie dzielenia opakowań leków

  • Opublikowano: 08 Maj 2018
  • Przez : Janusz Chmielewski

W odpowiedzi na pismo Prezes NRA Narodowy Fundusz Zdrowia udzilił odpowiedzi dotyczącej legalności dzielenia opakowań leków:

Zgodnie z komunikatem dotyczącym stosowania rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept, który został opublikowany w dniu 18 kwietnia 2018 r. na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia, dzielenie opakowania, produktu leczniczego może odbywać się na dotychczasowych zasadach, tj. zgodnie z zapisami § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r w sprawie recept lekarskich lub § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne.

Zgodnie z treścią wskazanego komunikatu, uregulowanie w tym zakresie przewidziano w aktualnie przygotowywanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie przygotowywania leków aptecznych oraz recepturowych oraz wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

 

Ponadto NFZ przypomina o obowiązku aktualizacji danych dotyczących zatrudnionego personelu oraz przedstawia wytyczne prawidłowego sprawozdawania danych w komunikacie elektronicznym w zakresie dotyczącym leków recepturowych.