Pismo Urzędu Miasta Częstochowy w sprawie zbierania przeterminowanych leków

  • Opublikowano: 08 Maj 2018
  • Przez : Janusz Chmielewski

Wiceprezydent Częstochowy Andrzej Szewiński zwrócił się do naszej izby, reprezentującej farmaceutów i apteki z terenu miasta, o pomoc w realizacji pewnego przedsięwzięcia. Chodzi o udzielenie pomocy w zorganizowaniu w wybranych aptekach stałej zbiórki leków niepełnowartościowych, będących tzw. odpadami uciążliwymi. Ze swej strony Urząd Miasta zapewnia dostarczenie odpowiednich pojemników oraz ich odbiór po zapełnieniu. Nie będzie się to wiązać z żadnymi kosztami po stronie apteki. W związku z tym prosimy o zgłaszanie się do biura izby (najlepiej mailowo) aptek, które byłyby zainteresowane udziałem w tej akcji. Więcej informacji znajdzie się w korespondencji elektronicznej skierowanej bezpośrednio do częstochowskich aptek.