Analiza zasad dziedziczenia zezwolenia na prowadzenie apteki

  • Opublikowano: 25 Maj 2018
  • Przez : Janusz Chmielewski

Portal mgr.farm zanalizował w jaki sposób śmierć jednego ze wspólników wpływa na dziedziczenie zezwolenia na prowadzenie apteki. Analiza oparta została o odpowiedź Ministra Zdrowia na interpelację posła Ireneusza Rasia. Artykuł znajduje się pod adresem: https://mgr.farm/content/co-z-apteka-po-smierci-wspolnika-w-spolce natomiast odpowiedź Minitra Zdrowia http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=35C0F540&view=6 Załączamy ją także poniżej.