Nowy obowiązek przedsiębiorców - wpis apteki do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami

  • Opublikowano: 23 Lipiec 2018
  • Przez : Janusz Chmielewski

Zgodnie z przepisami art. 50 Ustawy o odpadach - Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/992/1   apteki podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru podmiotów wywarzających odpady. Rejestracji nalezy dokonać do 24.07.2018. Odpowiednie informacje oraz formularze znajdują się na stronie internetowej odpowiedniego Urzędu Marszałkowskiego, w przypadku woj. śląskiego jest to https://bip.slaskie.pl/sprawy_w_urzedzie/spis_procedur/ochrona_srodowiska_1/bdo-rejestr-podmiotow.html  Formę pisemną wniosku o wpis do rejestru należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą wypełniony i opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy albo wypełniony i przesłany w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Nie przesyłamy wniosków w formie skanów na adres e-mail Urzędu!

Przykładowo wypełnione wnioski udostępniła Śląska Izba Aptekarska: wzór wypełnionego oświadczenia z kodami odpadów oraz wzór wniosku.