Komunikat Śląskiego OW NFZ

  • Opublikowano: 10 Sierpień 2018
  • Przez : Janusz Chmielewski

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ zwraca się z prośbą o przekazywanie do Oddziału Funduszu wraz ze zbiorczym zestawieniem recept kopii Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (w przypadku składania części B zbiorczego zestawienia) lub odpisu danych z karty.

Dane zawarte w treści karty (numer karty, data ważności, data urodzenia, symbol kraju, numer identyfikacyjny zagranicznej instytucji ubezpieczającej, numer identyfikacyjny pacjenta) są niezbędne do dokonania rozliczeń międzynarodowych.

W przypadku braku tych danych niemożliwe staje się odzyskanie od instytucji zagranicznych kosztów refundacji poniesionych przez polskiego płatnika.